desember, 2017

man18des09:00- 12:00Informasjonsmøte: Forskningsbasert innovasjon09:00 - 12:00 Arefjordvegen 16, 5353 StraumeGründergården v/ Sartor Storsenter, 2. etg.Arrangør: Norges Forskingsråd, Hordaland fylkeskommune, Gode Sirklar,, Fjell kommune/ Nye Øygarden kommune og Vest Næringsråd

Mer info

Informasjonsmøte om finansiering av gode prosjekter

Hvilke muligheter kan forskningsbasert innovasjon gi bedriftene?

Informasjonsmøte blir arrangert i samarbeid med Norges Forskingsråd, Hordaland fylkeskommune, Gode Sirklar, og Fjell kommune/Nye Øygarden kommune.

FOTO: NORGES BANK/NILS S. AASHEIM

FOTO: NORGES BANK/NILS S. AASHEIM

Hvordan lage et godt prosjekt?

Næringslivet står overfor mange utfordringer, som kan løses med kunnskap. Forskning kan være en måte å tilegne seg nødvendig kunnskap på.

Gjennom et forskningsbasert innovasjonsprosjekt kan du utvikle eller forbedre produkt og tjenester, samtidig som du åpner opp for nye markeder.

Forskningsbasert innovasjon er ny kunnskap som skal føre til verdiskapning og fornyelse.

Forskningsprogram for næringslivet

På informasjonsmøtet blir det presentert ulike aktuelle forskningsprogram for næringslivet.

Hvordan kan vi bidra med å konkretisere prosjekt? Kjartan Sandnes, CSO i Biomega, deler sin erfaring.

Etter informasjonsmøtet blir det anledning for korte individuelle møter med representanter fra Norges Forskingsråd, Regionalt forskingsfond og MobiFORSK.

Det kan også avtales oppfølging med kompetansemeglerne i MobiFORSK, som oppfølging av møtet.

Program

Kl. 09:00 – Velkommen v/Henning Hauso

Kl. 09:15  Finansieringsmuligheter i Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond (RFF) Vest, SkatteFUNN  – ved Rigmor Fardal (Forskningsrådet), Jone Engelsvold (RFF Vest)

Kl. 09:55 –  FORREGION – MobiFORSK, Kompetansemegling og Mobilitet –  ved Øyvind Berge MobiFORSK, Høgskulen på Vestlandet og

Kl. 10:15 – Forskning som verktøy for innovasjon; erfaring med virkemidler sett fra bedriftens ståsted –  ved Kjartan Sandnes, Biomega

Kl. 10:45 – Informasjon om prosjektverksted i januar – ved Rigmor Fardal, Forskningsrådet

Kl. 11:00 – Muligheter for individuelle møter med kompetansemegler, RFF og Forskningsrådet.
Kaffe og noe å bite i, mingling og dialog, møte med kompetansemegler

Kl. 12:00 – Slutt.

 

Om MobiFORSK:

 • Kompetansemegling er en tjeneste som hjelper bedrifter, og grupper av bedrifter, med å identifisere og definere FoU-utfordringer i utviklingsprosjekt.
 • Kompetansemegleren er gratis og hjelper med å finne fram til best egnet FoU-kompetanse.
 • MobiFORSK er en tjeneste for små- og mellomstore bedrifter, bedriftsnettverk, eller klynger innen de tematiske BIO og TEK. Tjenesten retter seg spesielt mot bedrifter som har lite erfaring innen forskning eller bedrifter som i stor grad benytter erfaringsbasert innovasjon prioritert. Kompetansemeglerne er høyt utdannet og har erfaring med å bistå bedrifter i å identifisere og konkretisere problemstillinger innen forskning.

Om aktuelle finansieringsformer:

 • Regionalt forskingsfond Vest – Regionale forskingsfond skal styrke utvikling og innovasjon på Vestlandet ved å støtte opp under regionalt prioriterte forskningstema.
 • Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune er sammen om fondet.
 • Fondet lyser ut midler til kvalifiseringsprosjekt (opp til 500 000) og større forskningsprosjekt.

Om SkatteFUNN:

 • SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling.
 • Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.
 • Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.
 • SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensning på antall ansatte eller omsetning.
 • Det er heller ingen begrensning på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet, begrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjenester eller produksjonsprosesser som er til nytte for bedriften.

 

Tidspunkt

(Mandag) 09:00 - 12:00

Lokasjon

Gründergården v/ Sartor Storsenter, 2. etg.

Arefjordvegen 16, 5353 Straume

Arrangør

Norges Forskingsråd, Hordaland fylkeskommune, Gode Sirklar,, Fjell kommune/ Nye Øygarden kommune og Vest Næringsråd