Hjem Om Vest Næringsråd

Om Vest Næringsråd

Vest Næringsråd skal være en arena for nettverksbygging, en møteplass og et talerør for våre medlemmer.

Vest Næringsråd er ein privat medlems-organisasjon som arbeider for å fremme næringslivets interesser i Fjell, Sund og Øygarden. Vi har rundt 500 bedriftsmedlemmer.

Vårt overordnete mål er at region Sotra og Øygarden gjennom økt konkurransekraft skal bli landets ledende næringsregion!

  • Som medlem i VNR får du tilgang til et stort nettverk av bedriftsledere og andre nøkkelpersoner i næringslivet
  • Vi har seks faste medlemstreff i året, i tillegg til fagseminarer, bedriftsbesøk og en rekke andre arrangementer
  • Medlemstreffene samler i snitt hundre deltakere og er en arena for business to business, hvor du møter beslutningstakere i små og store bedrifter
  • Disse utgjør en gruppe meget kjøpesterke forbrukere, derfor er VNR-medlemskap også attraktivt for bedrifter som retter seg mot privatmarkedet
  • Ønsker du å delta på mer fagrettede samlinger, kan medlemskap i en av bransjegruppene: VNR Verkstedgruppen, VNR Handel & Reiseliv eller VNR Maringruppen være aktuelt
  • Medlemmer som møter på treffene, er aktive og synlige i VNR, forteller at de har stort utbytte av sine medlemskap
  • Vi profilerer næringslivet og medlemmene via vnr.no (mer enn 50.000 unike brukere), Facebook, Linkedin og Instagram – følg oss!
  • Se medlemsdatabasen her

Vi arbeider for å realisere et nytt tjenlig Sotrasamband, samt bedre infrastruktur i regionen, sikre nødvendig tilgang på arbeidskraft, faglig kompetanse og næringsarealer, utvikle regionen som et verdensledende senter innen drift og vedlikehold/teknologi og gjøre Sotra Kystby til et av Nordens mest attraktive regionsentrum.

Vi spiller på lag med næringslivet og samarbeider godt med det offentlige apparatet, inkludert det regionale næringsutviklingsselskapet Gode Sirklar.

Skjer det noe spennende i din bedrift som du vil dele med andre?

Send redaksjonelle tips til silje(a)vnr.no