Hjem VNR Verkstedgruppen

VNR Verkstedgruppen

  • VNR Verkstedgruppen er en svært velfungerende bransjegruppe under VNR-paraplyen, som kan vise til gode resultater i form av økt samhandling, felles profilering, utveksling av personell og annen type samarbeid
  • Rundt 30 små og mellomstore verkstedbedrifter innen teknisk og mekanisk industri
  • Fire årlige samlinger/industrikafeer, med fokus på kompetanseheving, samhandling og sosialt samhold mellom verkstedbedriftene
  • Samarbeid er sentralt og flere nye bedrifter har vokst frem i dette miljøet (Sotra Engineering, Sotra Piping) og det arbeides nå med å etablere Sotra Industrial Group, som blant annet skal markedsføre verkstedmiljøet på Sotra
  • Gode Sirklar har vært en sentral pådriver for å få etablert nettverket, og bistår fortsatt gruppen med forskningsbasert kompetanse ved behov

IMG_0549

Wintershallsjefen i Norge, Jim Lennert Kvamme, besøkte industrikafeen 9.4.2015 for å snakke om leverandørmuligheter. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no