Hjem VNR Gründergruppen

VNR Gründergruppen

  • Ble etablert i januar 2016, etter modell av bransjegruppene VNR Verkstedgruppen og VNR Handel & Reiseliv
  • VNR-medlemmer som er næringsdrivende og ser på seg selv som gründere/entreprenører kan bli medlem – kontakt leder Arild Sæle, Scandinavian Reach Technology
  • Fire samlinger i året, som er lukket for medlemmene
  • Nettverksbygging, kompetanseheving og faglig utbytte er sentralt. VNR Gründergruppen skal også være en arena for samhandling der deling av kunnskap står i høysetet
  • Gruppen skal utvikles til å bli en “ressursbank” for medlemmene og jobber med å knytte til seg ulike fagmiljø
  • Styret er en mix av personer i ulike næringer, fra små, relativt nyetablerte gründerbedrifter – til veletablerte aktører som jobber med omstilling og innovasjon i bedriften

Les reportasjen fra kickoff-samlingen til VNR Gründergruppen

IMG_6046

Styret: F.v Jan-Ove Torsvik (Max Resultat),

Johannes Wergeland (Decca Technology),

Henning Sandøy (Seifisk),

Kirsti Johanne Back (Urtemakeriet Kulturbakeri)

og Arild Sæle (Scandinavian Reach Technology).