Hjem VNR Ung

VNR Ung

Skapertrang og arbeidsglede

  • At Vest Næringsråd velger å sponse ungdomstiltak som Periferi Ung, utdanningsprosjekter og andre ungdomsrettede tiltak er ikke tilfeldig. Ungdom er viktig, ungdom er fremtiden i næringslivet
  • VNR Ung er en fellesbetegnelse på de tiltak og satsinger som er rettet mot våre fremtidige arbeidstakere, alt fra utdanning og arbeidsmuligheter til kultur og trivsel
  • Profilering av VNR Ung skjer i våre kanaler på Facebook og Instagram
  • Gjennom VNR Ung ønsker vi å stimulere ungdom til å bosette seg i regionen og tilføre næringslivet det som trengs av kompetanse, arbeidskraft, gründerskap og utvikling av nye arbeidsplasser. For å få til dette er det viktig at fagretningene som næringslivet har behov for, stemmer overens med utdanningstilbudene lokalt

 

Eksempler på ungdomsrettede tiltak som VNR er involvert i:

Kunnskapsbyen/”Utanfor bok(s)en”

I mars 2014 lanserte vi begrepet “Kunnskapsbyen”, i forbindelse med en konferanse som blant annet omhandlet Sotra vidaregåande skule sin fremtid. “Kunnskapsbyen” omfatter i dag langt mer; det er blitt en betegnelse på alle leveranser av kompetanse til Sotra Kystby, med prosjektet Utanfor bok(s)en i spissen. Utanfor bok(s)en handler om digitalisering av undervisningen på ungdomsskolene i Fjell, et svært godt forankret samhandlingsprosjekt mellom skole og næringslivsaktører som Atea, Microsoft. Prosjektet ledes av Vest Næringsråd og har blitt lagt merke til i skole-Norge.

Periferi Ung

VNR er hovedsponsor for ungdomsscenen Periferi Ung, som hvert år gir musikalsk Sund-ungdom mulighet til å bli sett og hørt på Periferifestivalen. Vi mener at kultur er viktig for trivsel og bolyst, noe som vil komme lokalt næringsliv til gode.

Kokkeutdanning i Bosnia

Sammen med Sund kommune har VNR gått i bresjen for å få på plass en kokkeutdanning i Konjic i Bosnia Hercegovina, en restaurant- og matfaglinje på nasjonalt nivå. Utdanningen er lagt opp etter modell fra Sotra Vidaregåande Skule og faglærer Eva Danielsen er sterkt involvert i arbeidet med å bygge opp et skolekjøkken. Målet er å etablere en kafe i tilknytning til kjøkkenet, og på den måten sikre arbeidsplasser for de nyutdannede kokkene. Arbeidsløshet er et stort problem i Bosnia.