Illustrasjonen viser hvordan en fremtidig godshavn på Ågotnes kan bli. Bare på den vestre delen av basen er det allerede nok areal til å håndtere 100.000 TEU (20-fots containere) i året. I dag går det årlig ca. 30.000 TEU gjennom Dokken i Bergen. Illustrasjon: Arqsix

−Samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte godshavna til Ågotnes

edit today
Det viser to ferske analyser.

Menon Economics står bak en av analysene, som ble presentert under seminaret «Sjøtransportens rolle i byutviklingen», torsdag 25. oktober på Skoltegrunnsterminalen.

Å flytte godshavna i Bergen fra Dokken til Ågotnes er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak, som vil gi vesentlige gevinster, både for Bergen by, og for samfunnet for øvrig, konkluderer analysen.

− Årsaken til at man ønsker å flytte godshavnen ut, er at den beslaglegger betydelige arealer i Bergen sentrum, som begrenser mulighetene for byutvikling. Dette er arealer som ikke vokser på trær, og som er lite tilgang på i de fleste store byer, men stor etterspørsel etter. Ikke minst i byer som vokser, sier Magnus Utne Guldbrandsen, fra Menon Economics.

Når disse arealene brukes til havneaktivitet, vil det begrense mulighetene for å utvikle disse områdene til andre formål.

− Havnevirksomhet bidrar også til en del luftforurensing og støy. Det er skip og lastebiler som skal inn og ut av havna og det er logistikkoperasjoner på områdene, påpeker Guldbrandsen.

Flytting vil løse flere utfordringer

Dokken-området ligger i dag tett på boligområder, som vil påvirkes av havneoperasjonene og den luft- og støyforurensningen det fører med seg.

−  Den tredje utfordringen er knyttet til de arealene man har tilgjengelig på Dokken i dag. Det er begrenset med plass, og arealene er lite hensiktsmessig utformet. Det er få store, åpne og rektangulære flater, og større avstand mellom kai og lagringsplasser enn det som er optimalt, forteller Guldbrandsen.

Å flytte godshavna fra Dokken til Ågotnes kan løse flere av disse utfordringene, mener han. Dersom godshavna flyttes, kan arealene på Dokken omdisponeres til bolig- og næringseiendom og offentlige formål, som igjen vil øke verdien på arealene betraktelig

[divider line_type=»No Line»][image_with_animation image_url=»18596″ alignment=»» animation=»Fade In» border_radius=»none» box_shadow=»none» max_width=»100%»]

Illustrasjonen viser godsstrømmene fra kontinentet til Norge, og videre fra Østlandet til Vestlandet. En stor havn på Ågotnes kan bidra til å endre disse godsstrømmene.

[divider line_type=»No Line»]
Store muligheter på Ågotnes

Det blir også utfordringer hvis godshavna blir flyttet til Ågotnes, mens også nye muligheter.

− For det første har havn- og industriområdene på Ågotnes en velutviklet infrastruktur i dag. Det er store kaier der og store arealer med muligheter for utvidelser. Det ligger til rette for å etablere en ny og moderne godshavn, og samtidig muligheter til å ekspandere ytterligere, sier Gudbrandsen.

Analysen viser også til negative utfordringer hvis Dokken flyttes. Les hele rapporten her.

[divider line_type=»No Line»][vc_text_separator title=»Se bilder fra seminaret» title_align=»separator_align_left»][vc_gallery type=»flexslider_style» images=»18599,18606,18607,18603,18604,18602,18601,18605,18600″ onclick=»link_no»][divider line_type=»No Line»]
Avstanden – ikke et hinder

Det er 26,4 kilometer fra Ågotnes til Bergen sentrum.

− Jeg er ikke bekymret, dette er mer normalt enn unormalt i fremtiden, sier Gaute Taarneby fra Civitas.

Han viser til et havneanlegg i Helsinki, som ble flyttet to mil utenfor byen og som fungerer veldig bra.

− Dokken er trang. Reservearealer mellom 400 til 550 mål er det fint plass til på Ågotnes. Det er ikke mange steder man finner slike arealer til disposisjon, forteller Taarneby entusiastisk.

Han viste frem en mulighetsstudie på Ågotnes sammen med Fredrik Barth fra Vill Urbanisme.

− Dersom havnestyret beslutter å flytte til Ågotnes, kan vi starte rivingen av de eldste strukturene på basen allerede i 2020. Dette vil frigjøre areal på kort sikt og aktører som vil være med før 2025 får muligheten til dette. For et potensiale som ligger i dette området – dette kan bli en av de mest interessante teknologiske havnene, sier Barth.

Nærmer seg en avgjørelse

7. desember vil havnerådet beslutte om havnen skal flyttes fra Dokken til Ågotnes.

− Utredningens tid er forbi og vi er nødt til å gjøre et vedtak. En havn uten aktivitet er kun en sjøkant, derfor er det viktig å ha aktivitet i havnen. La oss se fremover, oppfordrer styreleder i Bergen Havn, Tom Georg Indrevik.

[divider line_type=»No Line»][divider line_type=»No Line»][image_with_animation image_url=»18597″ alignment=»» animation=»Fade In» border_radius=»none» box_shadow=»none» max_width=»100%»]

DOKKEN: I 2025 er det mulig å vedta stenging av Dokken, dersom man ønsker det, sier Fredrik Barth fra Vill Urbanisme.

Les også

Meny