440 arbeidarar skal bu her

edit today

Sotra Link har ifølge Vestnytt leid femten mål av Tell Gruppen i Tellnes Næringspark for å bygge brakkeleir for arbeidarar. Det skal bli plass til inntil 440 arbeidarar i leiren som skal driftast av 4Service Landanlegg AS. Innflytting skjer moglegvis allereie i månadsskiftet april/mai.

Les også

Meny