Feltarbeideren

edit today

Den nye studiekoordinatoren for subsea-studentene er den første som har fått Høgskolen i Bergen til å delta på oljemesse. Betydningen av feltarbeid lærte hun som offiser i Kosovo.

I HiBs moderne lokaler i toppen av Straumeparken finner vi Tone Røkenes (41), Haugesundjenten som tok befalsutdanning kun for å se om hun kunne mestre de fysiske kravene. Selv om hun egentlig aldri har likt fysisk aktivitet.

– Jeg var 18 år og ante ikke hva jeg skulle bli, forteller høgskolelektoren fra HiB, som 1. oktober overtar stillingen som studiekoordinator for bachelorutdanningen i undervannsteknologi på Straume.

Les også: «Alle» vil ha studieplass på Straume

Rett fra hjertet

Samfunnsviteren, som har spesialisering innen militær ledelse, utmerket seg med «Sønner av Norge», den første kvalitative hovedfagsoppgaven av sitt slag – basert på feltstudier som hun gjorde på fritiden mens hun tjenestegjorde som Liaison-offiser i Kosovo i 2002 – 2003.

Den åpenhjertige og høyst subjektive skildringen av hvordan det var å være soldat i den norske bataljonen i Kosovo fikk mye oppmerksomhet, ingen hadde gjort dette før.

– Jobben handlet om å få til sivilt militært samarbeid – om å få positive ting til å skje. Alt fra kino og volleyballturneringer, til rockefestivaler – som fikk både serbere og albanere til å møtes i fred, forteller hun.

– Jeg lærte mer under oppholdet i Kosovo enn jeg har lært under hele utdannelsen min på universitetet. Det er nok det mest meningsfulle jeg har gjort i min karriere. Verdien av å koble aktører for å oppnå samarbeid er noe jeg har tatt med meg videre i arbeidslivet, og har nytte av hver dag. Det blir viktig i denne jobben også, legger Røkenes til.

Tett på

Røkenes har vært prosjektleder for Senter for nyskaping i Bergen, og er ikke ukjent i bedriftsmiljøet på Sotra. Rekrutteringsutfordringene i industrien ga henne ideer om et prosjekt på ungdommens premisser: SimSubsea.

Med Røkenes som pådriver og industriens innflytelse og støtte, er det innovative mattespillet og millionprosjektet SimSubsea nå i ferd med å realiseres ved HiB. Det hele startet som et prosjekt hos NCE subsea hvor Røkenes var prosjektleder innenfor kompetanse og rekruttering, og prosjektet er støttet med midler fra Sparebanken Vest – VNR-fondet.

– Det finnes mange e-læringsverktøy, men SimSubsea skiller seg ut: det er spillteknologi, kul grafikk, tøff musikk og spill-metodikk, ramser hun opp med stor iver.

Les også: Spiller seg til jobb i oljen

Lanseres på OTD

Spillet skal testes ut i undervisningen på utvalgte pilotskoler, flere på Sotra, i høst – og andre skoler på nyåret. Piloten vil kunne danne grunnlag for nye moduler og bruksmuligheter i undervisningen på HiB – som også er i dialog med internasjonale samarbeidspartnere.

Men først skal det vises frem for industrien, når HiB for første gang deltar som utstiller på en oljemesse, under Offshore Technology Days i Sotra Arena 15. – 16.oktober.

– Spillet er ikke helt ferdig utviklet, men det vil være spillbart og skal vises frem for første gang. HiB har aldri profilert seg på en slik måte før – nå løfter vi det ut av høgskolen fordi vi ønsker å vise det frem som et fyrtårnprosjekt. Dette er bare et eksempel på hva man kan utrette med samarbeid mellom FoU-miljøene, det offentlige og det private, sier studiekoordinatoren for Norges mest populære ingeniørutdanning.

Les også

Meny