– Ingen har nok bygd meir enn oss her ute

Rundt 350 hus er ferdigbygde. 100 nye er på gang. Hundremillionarskontrakten med Vegesenet er underskriven. Men likevel må ein lokke store ord ut av bedrifta. – Vi står for det talet…
Siste nytt om næringslivet

Planen var å sluttføre konkurransen juni, om kven som skal byggja Sotrasambandet. Men no er det bestemt at dette ikkje vil skje før ferien. – Tildelingstidspunktet er flytta til etter sommaren, fortel prosjektleiar for Sotrasambandet, Arve Tjønn Rinde. Han understrekar at dette ikkje fører til forseinking i prosjektet. Kontrakten skal uansett ikkje underskrivast før i november. Det er tre selskap som konkurrerer om jobben: Sotra link, ITIAS og Via Sotra.

Hvis Miljøpartiet De Grønne kommer til makten etter høstens valg, lover partiet omkamp om Nasjonal transportplan. Det skriver VG. MDG vil skrote eller nedskalere 36 veiprosjekter, og heller bygge mer tog. Sotrasambandet vil partiet gjøre om til «…et prosjekt som ikke øker trafikk-kapasiteten, men som øker sikkerhet og framkommelighet for kollektiv, sykkel og gange».

Siste nytt om næringslivet

Planen var å sluttføre konkurransen juni, om kven som skal byggja Sotrasambandet. Men no er det bestemt at dette ikkje vil skje før ferien. – Tildelingstidspunktet er flytta til etter sommaren, fortel prosjektleiar for Sotrasambandet, Arve Tjønn Rinde. Han understrekar at dette ikkje fører til forseinking i prosjektet. Kontrakten skal uansett ikkje underskrivast før i november. Det er tre selskap som konkurrerer om jobben: Sotra link, ITIAS og Via Sotra.

Meny