Ajla inspirert av Gjerdet

edit today

– This has been really helpful, sier Ajla Cokoja Greda om besøket på Sotra sist uke. Hun besøkte sist uke VNR og Kysteventyret sammen med Emir Klepo, leder for den nyopprettede næringsforeningen i Konjic, og Dervis Dizdarevic som er direktør i PRVI Korak og sentral i kommunens politiske ledelse.

Greda er prosjektleder for PRVI Korak – Konjic kommunes svar på næringsutviklingsselskapet Gode Sirklar. Hennes oppgave er å ivareta kommunens næringspolitiske interesser og legge forholdene til rette for næringslivet.

Tar med VNR-modellen til Bosnia

I løpet av det tre dager lange oppholdet fikk de blant annet et innblikk i hvordan Vest Næringsråd jobber, og hvordan samhandlingen mellom det offentlige og næringslivet fungerer.

Gjerdet kulturminnegard eies av Fjell kommune og skal tas i bruk som kafe og gårdsbutikk. Det er etablert et samvirke mellom ulike aktører som ønsker å drive med salg av håndverksprodukter og kortreist mat. Pådriverne er Tone Boska, som har mye erfaring med entreprenørskap og Siv Støldal, internasjonalt anerkjent herredesigner.

– Det var veldig inspirerende å se og knytte kontakt med dem, sier hun engasjert.

Lederen for PRVI Korak mener et tilsvarende nettverk er høyaktuelt for Konjic, hvor trearbeid og håndarbeid har lange tradisjoner og fortsatt er utbredt. Tilgangen på råvarer er også god, med muligheter for produkt-utvikling. Hun trekker også frem business-to-business-samlingene til VNR som et aktuelt tiltak for Konjic.

Har skapt en matfestival

Et årelangt vennskapssamarbeid mellom Konjic og Sund kommune og Vest Næringsråd, har ført til at en rekke tiltak har blitt realisert. Ildsjelene Ivar Steinsland og Karstein Bjørge og Per C. Aarsand har videreført arbeidet.

De to siste årene er det etablert en restaurant- og matfag-utdanning etter modell av Sotra vidaregåande skule, med landets mest moderne skolekjøkken, samt en årlig, nasjonal matfestival i Konjic. Matattache Gunnar Nagell Dahl i Hordaland og Norges ambassade i Sarajevo har bidratt sterkt til dette.

Kjøkkenet og opplæringsplanene er utarbeidet av faglærer Eva Danielsen på Sotra. Kjøkkenet brukes i dag til representasjon i byen og man jobber med å skape arbeidsplasser knyttet til kjøkkenet og slik utvikle reiselivet.

Les også: I bresjen for kokkeutdanning i Bosnia

Nettverksbygging

– Samlingen hos Statoil Sture og Kollsnes ga meg gode ideer til hvordan vi kan jobbe med nettverksbygging, det finnes i dag ingen slike samlinger i Konjic hvor små selskaper kan møte store, forteller Klepo.

Store, statlige selskaper har vært helt utilgjengelige og kun basert på at selvskapene selv tar kontakt med de leverandørene de ønsker å samarbeide med, legger han til.

Lederen for næringsforeningen lot seg også inspirere av måten Fjell festning er tilgjengeliggjort for publikum.

– Vi har et tilsvarende anlegg i Konjic, av nyere tid, som er meget godt ivaretatt. Jeg brenner for å gjøre dette tilgjengelig for folk og utvikle det som reiselivsprodukt, sier han.

Samtlige av delegatene påpeker imidlertid at kommunens store økonomiske utfordringer er et hinder for samfunnsutviklingen. Mer enn halvparten lever under fattigdomsgrensen.

Hjelp til selvhjelp

– Vårt ønske er å bidra med hjelp til selvhjelp. Vi vil legge til rette for at de selv skal få til positiv og bærekraftig næringsutvikling. Jeg har virkelig tro på at besøket kan føre til reelle resultater. Det er en positiv utvikling i Konjic med større kontakt mellom det offentlige og næringslivet, med yngre krefter som bidrar og mindre språkbarrierer enn tidligere, sier VNR-leder Per C. Aarsand.

Les også: Fra Bosnia til Sotra for å lære om klima

Les også

Meny