Armbåndet som redder liv

edit today

I en garasje på Landro sitter gründeren av In Range Saving Lives, basert på en nyvinning som vil kunne redde liv. Prototypen kommer denne uken og skal over nyttår testes ut i samarbeid med Sjøforsvaret. I Europas beste testsenter vil systemet bli utsatt for varme og røyk og «reelle» testsituasjoner.

– Tenk om vi kan være med å redde liv; å få noen hjem til familien sin etter en nødssituasjon. Det er min motivasjon for å gjøre dette, sier Arild Sæle.

Mer enn et armbånd

Han håper å ha redningskonseptet på plass i de første skipene høsten 2015.

Den tekniske løsningen er basert på teknologi som allerede finnes, men etter det Sæle kjenner til finnes det ikke tilsvarende produkter i markedet.

– I dag er det gode, gammeldagse lister på et ark som benyttes om bord. Vår kjente konkurrent er penn og papir, sier Sæle – en av fire eiere i det Innovasjon Norge-støttede selskapet. Bedriften mottok midler fra Sparebanken Vest – VNR-fondet i høst.

Les også: Disse fikk penger fra fondet

Et armbånd på armen med «panic-button» vil gjøre det mulig for mannskapet selv å utløse alarm ved behov. Armbåndet har innebygd sporingsteknologi som vil gjøre det betydelig raskere å spore opp savnede i en nødssituasjon, og to-veis kommunikasjon er mulig slik at mannskapet kan guides til nærmeste mønstringsstasjon.

Info til alle nødetater

Systemet foretar automatisk opptelling på mønstringsstasjon og overfører informasjonen til en nettsky, som nødvendige etater har tilgang til ved behov for bistand. Redningskonseptet kan brukes over alt, men fokuset er i første omgang på båt og rigg.

«MOB»-funksjonalitet (Man Over Board) gjør det mulig å finne savnede ved overflatesøk. Alt som trengs om bord av utstyr er datamaskin, strøm og nett-tilgang. Om alt dette skulle bryte sammen i en nødssituasjon, vil systemet likevel være operativt i 36 timer etter «blackout», forteller Sæle.

– Jeg har fått mange spørsmål fra skeptikere som lurer på om dette er overvåking som strider mot personvernet. Det er det ikke. Dette er et «sovende» system som er «låst» når det ikke er en reell alarm eller øvelse, og det forutsetter at mannskapet har armbåndet på seg, sier Sæle og understreker at navn er ikke nødvendig – en ID er tilstrekkelig.

Gründer i magen

39-åringen er utdannet innen informatikk ved NTNU og har mangeårig bakgrunn fra Acos, hvor han de siste årene har jobbet i redusert stilling mens han har gjort grundig research og utviklet In Range Saving Lives.

– Jeg har også jobbet som fisker og stuert om bord i fiskebåt, hvor jeg høstet erfaringer. I friperiodene har jeg hatt fokus på gründerskapet. Møter med rederiene har bekreftet at nødssituasjoner er kaotiske og uoversiktlige, og at det er betalingsvilje for å få på plass et bedre system, særlig blant dem som har opplevd ulykker, sier Sæle.

– De som jobber «ute» er positive til dette fordi det vil gi dem større trygghet i jobben, legger han til.

God hjelp

Gjennom Innovasjon Norges mentortjeneste, har Sæle hatt tett kontakt med Storm Geo, via Connect Vest – som kobler gründere mot mentorer. Han har utelukkende positive erfaringer med Innovasjon Norge.

– Jeg ser et stort potensial knyttet til videreutvikling av In Range Saving Lives. Jeg har med meg et solid styre som kan løfte dette videre, og ønsker å ansatte flere for å få fortgang i utviklingen, sier kremmeren.

Les også

Meny