Arbeid og psykisk helse

NAV Øygarden inviterer leiarar, tillitsvalde og verneombod til frukostmøte med psykisk helse på dagsorden.

Kunnskap om temaet «arbeid og psykisk helse» kan bidra til auka meistring for tilsette og å redusere sjukefråværet i arbeidslivet.

Tid: Torsdag 14. mars 08:30–10:30
Stad: Kultursalen på Rådhuset, Straume

08.00: Frukost og mingling

08.30: «Psykisk helse – meistring og gode grep» ved NAV Arbeidslivssenter:

  • Magdalena Krossgått, rådgivar med brukarerfaring, NAV Arbeidslivssenter Vestland
  • Maren Nymark Brown, IA-rådgivar i region Vest
  • Solveig Norland, arbeidsgivarlos, NAV Arbeidslivssenter Vestland

10.30: Slutt

Påmelding via NAV Øygarden sitt skjema her!

(Påmeldingsfrist måndag 11. mars kl. 12)

keyboard_arrow_up