Årsmøte 2023

Styret i Vest Næringsråd

Framlegg til saker må leverast skriftleg til styret seinast tre veker før, altså seinast 30. mars (jf. § 4 i vedtektene).

Tid: Torsdag 20. april, kl. 17-19

Stad: Auditoriet, Straume Teknologisenter

Her kan du laste ned og lese:

 1. Registrering av møtande medlemmer
 2. Val av møtefunksjonar; møteleiar – referent – underskrivarar av protokoll – teljekorps
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsrapport 2022
 5. Årsrekneskap 2022
 6. Kontingentsatsar
 7. Val av:
  • Styreleiar
  • 3 av 6 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer
  • 1 revisor
  • 3 medlemmer til valgnemda

Årsmøte 2023keyboard_arrow_up