Berekraftsrapportering

Det er ikkje berre dei store bedriftene som blir påvirka av dette nye direktivet CSRD. Små og mellomstore vil også måtte tilpassa seg.
Bærekraftsdirektivet CSRD: Kva betyr det for bedrifta di?

Frå 2024 og 2025 blir større selskaper pliktig til å rapportera om vesentlege berekraftsforhold, deriblant klimaregnskap, sirkularitet, sosialt ansvar og virksomhetsstyring.

For disse selskapene skal bærekraftsrapporten attesteres, og styret skal overvåke rapporteringen, risikoen, kontrollene og attestasjonsprosessen.

CSRD påvirker imidlertid ikkje berre selskaper som er rapporteringspliktige. Mange små og mellomstore bedrifter vil bli påvirka indirekte gjennom kundane sine, og må tilpassa seg deira krav.

  • Forstår du korleis CSRD kan påvirka bedrifta di?
  • Er de klare for dei nye rapporteringskrava og for å møta kundane sine forventninger?

I samarbeid med BDO inviterer vi til frukostseminar om kva CSRD er og kva konsekvenser det får for både direkte og indirekte berørte selskaper.

Vi vil presentere korleis bedrifter kan bli rapporteringsklare, og korleis rapporteringspliktige selskap kan sikra attestering av berekraftsrapportar og forstå styret sitt ansvar under CSRD.

Tid: 20. september kl. 08.00-10.00

Stad: Straume Teknologisenter

keyboard_arrow_up