Døropnar

Velkommen til halvdagskonferanse om inkludering med ekte historiar som inspirerer.

Er det jobb i sikte for personar med nedsett funksjonsevne, hol i CV-en eller minoritetar?

Trigger, NAV, Live2Learn, Øygarden næringsutvikling KF og Vest Næringsråd står bak inkluderingsprosjekt «Døropnar» i Øygarden.

Visjonen er å få fleire i arbeid, og det vil vi gjere ved å informere næringslivet om:

  • Korleis inkludere, og kva ein vinn på det?
  • Kva støtteordningar som fins?

Stad: ODEON Kino Sotra

Tid: 23. september kl. 08.30-13.30

Kl. 08.30 Registrering og kaffi

Kl. 09.00 Velkommen – Tom Georg Indrevik

  • Livsmestring – Kenneth Bruvik
  • Inkludering av minoritetar – Marco Elsafadi

Kl. 10.30 Pause med lunsj

  • Dette seier forskinga – Tonje Fyhn
  • Hold fast! Dette er ikkje ei A4-historie – Samuel Massie
  • Kortfilm om inkludering
  • Slik inkluderer Sartor Maskin – Kåre Bjorøy

Kl. 13.00 Konferanseslutt og etterprat

De vil også få informasjon frå aktørande Live2Learn, Trigger, Nav, Tam-prosjektet, Øygarden Næringsutvikling, Vest Næringsråd og Vekstportalen

keyboard_arrow_up