Døropnar

Velkommen til halvdagskonferanse om inkludering med ekte historiar som inspirerer.

Er det jobb i sikte for personar med nedsett funksjonsevne, hol i CV-en eller minoritetar?

Trigger, NAV, Live2Learn, Øygarden næringsutvikling KF og Vest Næringsråd står bak inkluderingsprosjekt «Døropnar» i Øygarden.

Visjonen er å få fleire i arbeid, og det vil vi gjere ved å informere næringslivet om:

  • Korleis inkludere, og kva ein vinn på det?
  • Kva støtteordningar som fins?

Stad: ODEON Kino Sotra

Tid: 23. september kl. 08.30-13.30

Meny