Høyringsmøte om næringsutvikling

Temaet er næringsutvikling, kompetanse og inkluderande arbeids- og næringsliv.

Samfunnsdelen til kommuneplan for Øygarden 2022-2034 er no på høyring. Øygarden kommune i samarbeid med Øygarden næringsutvikling KF og Vest næringsråd, inviterer til digitalt frukostmøte

  • Korleis skal vi i fellesskap følgja opp måla og strategiane våre for verdiskaping, kompetanse og inkluderande næringsliv?

Di meining og ditt engasjement for samfunns- og næringsutviklinga i Øygarden er viktig.

  • Dato: 25. november
  • Tid: 08:30-10:30
  • Stad: Teams
Meny