Korleis skal fyrtårnet utviklast?

Du vert invitert til oppstartsarrangement for å høyra meir om avtalen og koma med innspel til det du meiner er viktig for at samarbeidet skal bidra til at Øygarden kommune skal bli eit fyrtårn i vest!

Øygarden kommune ønskjer SINTEF som samarbeidspartnar innanfor forsking og utvikling. Dette gjer vi som eit ledd i å realisera visjonen om å bli eit fyrtårn i vest. Samarbeidet vil omfatta både kommunen som organisasjon og tenesteytar, og som sentral aktør innan nærings- og samfunnsutvikling.

SINTEF inngår i partnarskapet for å kunna betra tilgangen til forskingsbasert kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå. SINTEF er med i partnarskapet for aktivt å kunna bruka nettverket sitt av relevante forskingsmiljø for å bidra til berekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Dato: 21. juni 2021

Tid: 12:00 – 14:00

Stad: Microsoft Teams. Lenkje til Teams-arrangementet vert sendt til alle som melder seg på.

Meny