Moglegheiter innan CO2

Kvar i verdikjeda kan bedrifta di passe inn?

Vest Næringsråd er ein av fleire samarbeidspartnarar i Øygarden næringsutvikling si storsatsing på grøn næringsutvikling. I denne satsinga vil det bli arrangert ei rekkje seminar dei neste åra.

Som ein del av dette prosjektet inviterer vi medlemmane våre til dette seminaret om forretningsmoglegheitar innan CO2 fangst og forretningsmoglegheitar innan innovasjonssamarbeid med SINTEF.

Dato: 9. mars

Tid: 13:00 – 15:30

Stad: Odeon Kino Sotra

Meny