Øygardskonferansen

– Vi bygger Øygarden

Øygarden kommune skal veksa frå 38 000 innbyggjarar til nærare 50 000 dei neste 30 åra. Korleis skal vi bygga, kor skal vi bu?

Korleis skal vi saman byggje Øygarden som ein attraktiv, berekraftig og leiande næringskommune?

På Øygardskonferansen møter du næringslivsleiarar og ei rekkje andre påvirkarar som vil gje deg nye perspektiver.

Konferansen blir leia av Finn Tokvam.

Tid: Fredag 12. november, 09:00 – 16:00
Stad: Panorama Hotell & Resort

Som ansvarleg arrangør vil Vest Næringsråd i samarbeid med Panorama leggje til rette for at konferansen blir gjennomført innanfor gjeldande smittevernråd.

Årsfesten

Dette er festen du ikkje vil gå glipp av! Årsfesten er en viktig arena for næringslivet og et stort høydepunkt for medlemmene i Vest Næringsråd.

Det blir nydeleg mat og drikke, spennande underhaldning og kåring av «Årets Bedrift» og «Årets Fyrtårn».

«Årets Fyrtårn» er prisen som går til ein person som har bidratt til å setja regionen på kartet.

Tid: Fredag 12. november, 19:00 – 23:00 
Sted: Panorama Hotell & Resort

Som ansvarleg arrangør vil Vest Næringsråd i samarbeid med Panorama leggje til rette for at årsfesten blir gjennomført innanfor gjeldande smittevernråd.

Spørsmål om Øygardskonferansen?

Meny