Øygardskonferansen

Tema: Vi byggjer Øygarden

Øygarden kommune skal veksa frå 38 000 innbyggjarar til nærare 50 000 dei neste 30 åra. Korleis skal vi byggja, kor skal vi bu?

Korleis skal vi saman byggje Øygarden som ein attraktiv, berekraftig og leiande næringskommune?

Tid: Fredag 12. november, 09:00 – 16:00
Sted: Panorama Hotell & Resort

Meny