Bli medlem i
Vest Næringsråd

Vest Næringsråd er en privat medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme næringslivets interesser i Fjell, Sund og Øygarden. Vi har over 300 bedriftsmedlemmer.

Vest Næringsråd skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i Nye Øygarden kommune, som sikrer vekst og verdiskaping. Vi skal være næringslivets stemme og næringslivet samlende aktør.

Som medlem i Vest Næringsråd får du tilgang til et stort nettverk av bedriftsledere og andre nøkkelpersoner i næringslivet.

Les mer om medlemskap

Innmelding

1 Bedriftsinformasjon
2 Generell informasjon
3 Annet

Spørsmål om medlemskap?

Silje Ulveseth
Kommunikasjonsansvarlig
T 918 09 769
Send epost