Gründergruppen

  • Ble etablert i januar 2016, etter modell av bransjegruppene Verkstedgruppen og Handel- og reiselivsgruppen
  • Medlemmer av Vest Næringsråd som er næringsdrivende og ser på seg selv som gründere/entreprenører kan bli medlem – kontakt leder Arild Sæle, Scandinavian Reach Technology
  • Fire samlinger i året, som er lukket for medlemmene
  • Nettverksbygging, kompetanseheving og faglig utbytte er sentralt. Gründergruppen skal også være en arena for samhandling der deling av kunnskap står i høysetet
  • Gruppen skal utvikles til å bli en ressursbank for medlemmene og jobber med å knytte til seg ulike fagmiljø
  • Styret er en miks av personer i ulike næringer, fra små, relativt nyetablerte gründerbedrifter – til veletablerte aktører som jobber med omstilling og innovasjon i bedriften

Styret i Gründergruppen:

Arild Sæle, Scandinavian Reach Technology
Johannes Wergeland, Decca Technology
Jan-Ove Torsvik, Jan-Ove Torsvik
Henning Sandøy, Seifisk
Kirsti Johanne Back, Urtemakeriet Kulturbakeri

Les reportasjen fra kickoff-samlingen til Gründergruppen

Spørsmål om medlemskap?

Anders Ekanger
Kommunikasjonsansvarlig
T 977 66 366
Send epost