Marinegruppen

Maringruppen er en bransjegruppe under Vest Næringsråd.

Maringruppen er et utspring av Marint Industrinettverk Vest, tidligere Sotra Marine Industrinettverk (SMI), og består av rundt 30 medlemmer innen marin næring – fra fiskeri og oppdrett til restaurant og kafedrift. Samarbeid står sentralt i arbeidet til Maringruppen.

Spørsmål om medlemskap i Maringruppen? Send e-post til vnr@vnr.no

Les mer: Samler marin næring under VNR-paraplyen

Spørsmål om medlemskap?

Anders Ekanger
Kommunikasjonsansvarlig
T 977 66 366
Send epost