Verkstedsgruppen

  • Verkstedgruppen er en svært velfungerende bransjegruppe i Vest Næringsråd, som kan vise til gode resultater i form av økt samhandling, felles profilering, utveksling av personell og annen type samarbeid
  • Rundt 30 små og mellomstore verkstedbedrifter innen teknisk og mekanisk industri
  • Fire årlige samlinger/industrikafeer, med fokus på kompetanseheving, samhandling og sosialt samhold mellom verkstedbedriftene
  • Samarbeid er sentralt og flere nye bedrifter har vokst frem i dette miljøet (Sotra Engineering, Sotra Piping)
  • Gode Sirklar har vært en sentral pådriver for å få etablert nettverket, og bistår fortsatt gruppen med forskningsbasert kompetanse ved behov
Les mer om medlemsfordeler

Spørsmål om medlemskap?

Anders Ekanger
Kommunikasjonsansvarlig
T 977 66 366
Send epost