Det begynner å bli tomt på pinnekjøtt-lageret til Strilalam. Arkivfoto: vnr.no

Bønder på tur i «oljeland»

edit today

På Sotra har vi klart det andre ikke har fått til: samhandling på tvers av næringene. Derfor tok 45 bønder fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland turen til Sotra sist uke.

– Sånn skal det gjøres

– Strilalam er et godt eksempel på hvordan en mataktør kan klare å etablere seg i et område som er  så til de grader dominert av annen næring: oljen. Måten Vest Næringsråd drar med seg mataktørene på er også et eksempel til etterfølgelse, fremhever matattache Gunnar Nagell Dahl og Aud Slettehaug i Kompetansenavet vest til vnr.no.

Studieturen til Sotra er en del av kompetansehevingen for bønder som ønsker å ta råvareproduksjonen et steg videre og starte opp med foredling og salg av matvarer, forteller Slettehaug. Hun er daglig leder i Kompetansenavet vest, som bistår lokale mat- og serveringsbedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane.

– VNR drar dem frem

– I regionen Sotra/Øygarden blir disse mataktørene dratt med i næringsutviklingen på lik linje med øvrig næringsliv. Mataktørene har en plass i mangfoldet og er synlige gjennom Vest Næringsråd, sier Slettehaug og legger til:

– VNR bruker de samme teknikkene for å bygge nettverk mellom aktørene og stimulere til utvikling, som de gjør med andre næringer, og er langt fremme på dette. Sotra var et opplagt sted å besøke i denne sammenhengen.

Strilalam er det eneste slakteriet igjen i Hordaland, tuftet på dyrevelferd og kortreiste filosofier. De 6 bøndene som står bak kunne i 2013 glede seg over tittelen Årets Gründer Region Vest. De samarbeider tett med Panorama Konferansehotell.

Lokalt utstillingsvindu

Etter besøket på Algrøy gikk turen innom restaurant- og butikkonseptet «Skikkelig Mat», som åpner i Sartor Storsenter 20. november. Også her er det kortreiste råvarer og produkter som står i fokus; et utstillingsvindu for lokale mataktører.

– Vi fikk veldig positiv respons på konseptet. De handlet mye fra hyllene våre og vi fikk nye kontakter, sier Knut Inge Sylta, en av 4 restaurantgründere.

– Et spennende konsept, jeg kommer gjerne tilbake, sier Aud Slettehaug til vnr.no.

Les også

Meny