Budstikkestafett – slår et slag for landbruket

edit today

– Tenk over verdien av at noen produserer mat, også her ute i havgapet, sa Hans-Arne Breivik i Øygarden og Sotra Bondelag, da han besøkte Fjell-ordfører Eli Berland (H) i går. Også Vest Næringsråd og Gode Sirklar var representert for å gi sin støtte. – Alt handler ikke om veier, sykehjemsplasser, skole og olje/gass. Kontakt med det grønne blir stadig viktigere, sa han og viste til satsingen på reiseliv og turisme i regionen.

Matmangel

Med en budstikkestafett over hele landet, vil Norges Bondelag vise at vi trenger å øke matproduksjonen. I går var det ordførerne i Fjell, Sund og Øygarden sin tur til å signere. Folketallet vokser, både i Norge og i verden ellers. Ifølge bondelaget må matproduksjonen økes kraftig om man skal klare å skaffe nok mat til alle. “Verdas matfat vert tømt” er slagordet for budstikkestafetten, som skal avsluttes i Oslo. Bondelaget ønsker å synliggjøre hva landbruket kan bidra med, i forbindelse med den nye stortingsmeldingen. 40 budstikker skal overleveres til stortingspresidenten 12. april. Breivik håper at aksjonen også kan påvirke politikere lokalt, og at kystbonden blir tatt med i fremtidige kommuneplaner. – Kommuner uten gårdsbruk og matproduksjon mister noe vesentlig, sa han, og fikk full støtte fra Line Steinsland, prosjektleder for Kysteventyret.

Landbruk og turisme hånd i hånd

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) mottar så mange som 85 jordbruksbedrifter i våre tre kommuner driftsstøtte, de fleste ligger i Fjell. Vi snakker om 4500 sauer, 200 storfe, 6500 høns, 50 griser og pelsdyr. –  Jeg visste ikke at det var så mange jordbruksbedrifter her, sa Eli Berland. I hennes signerte budskap uttrykte hun at for å få et aktivt landbruk må det kombineres med andre næringer, for eksempel turisme.

Les også

Meny