Foto: privat

Business i gamle naust

edit today

Karsten Høyland, eier av Hoyland Offshore AS, har restaurert fire av fem gamle bygg på familiegården på Steinsland i Sund. Det femte bygget, sjøhuset, skal settes i stand gjennom prosjektet «Ny næring i gamle bygg i strandsona». Prosjektet er omtalt i Gode Sirklar sin årsrapport. Totalt 20 piloter, fordelt på Sund og tre andre kystkommuner, er med i prosjektet. Gode Sirklar, som er Fjell, Sund og Øygarden sitt kommunale utviklingsselskap, er ansvarlig for prosjektet, som er støttet av Fylkesmannen i Hordaland og Fylkeskommunen i Hordaland.

Rigid regelverk

I Sund kommune er det registrert rundt 500 naust og sjøboder. Byggene står til nedfalls og strenge restriksjoner i plan- og bygningsloven har gjort det vanskelig å endre på dette. Prosjektet skal resultere i nye retningslinjer for fremtidig planlegging og forvaltning av strandsonen, og gjøre det enklere både for søkerne og saksbehandlerne som mottar søknader om dispensasjoner til slike næringsformål i strandsonen. Gjennom prosjektet vil det bli skapt ny næringsvirksomhet i naustene, som for eksempel overnatting, utleie, kultur- og formidlingsaktiviteter, opplevelsesturisme og reiselivspakker.

Fra salteri til møterom

Sjøhuset til Høyland var opprinnelig et salteri som ble satt opp på Steinsland ved århundreskiftet, og har vært brukt av fiskere. Under og etter 2. verdenskrig bodde det folk i huset. I første omgang er planen til Høyland å benytte byggene til kontor, møterom og representasjon for bedriftene hans. – Jeg vil beholde særpreget og sjelen i sjøhuset og samtidig kunne benytte det på en moderne måte langt inn i fremtiden. Dette er en helt annen opplevelse enn et ordinært møterom med svarte skinnstoler og hvitmalte, sterile vegger, sier Høyland, som har fått sitt prosjekt godkjent politisk. I september skal alle pilotene være godkjent, melder Gode Sirklar.

Stor interesse

– Målet er fem piloter i hver kommune, men så mange som 30 interessenter har meldt seg. Bare i Sund er det 11 eiere som ønsker å delta. Noen har fått godkjent prosjektene, andre jobber med søknaden, sier prosjektleder Asbjørn Stavland. Nå ser en også på mulighetene for å overføre modellene til landbruksbygg, og koble nausteiere med eiere av tomme landbruksbygg, ifølge årsrapporten.

Utleie steg for steg

Som en «spinoff» av «Ny næring i gamle bygg i strandsona», ga Hordaland Fylkeskommune og Sund kommune penger til et pilotprosjekt i Sund for å utarbeide en elektronisk veileder for eiere av gamle naust som trenger hjelp på veien, fra etablering til nøkkeloverlevering til turister. Veilederen skal kunne benyttes langs hele kysten, ikke bare i Sund. Om noen ønsker å få denne tilsendt kan de ta kontakt med Kysteventyret.  

Les også

Meny