CCB blir beredskapshavn for Forsvaret

edit today

NorSea Group og Wilh. Wilhelmsen-gruppen har inngått en avtale som innebærer at selskapets baseinfrastruktur langs norskekysten vil kunne benyttes av blant annet Forsvaret til beredskap og sikkerhet. Det melder selskapet i dag.

Styrker Forsvaret

– Beredskapsavtalen vil styrke Forsvarets reaksjonsevne og Wilhelmsens og NorSea Groups logistikkleveranser vil ha en vesentlig betydning for vår beredskap, i tillegg til at den gir oss større utholdenhetsevne, sier forsvarsjef Haakon Brun-Hanssen i en pressemelding.

Med sine 9 strategisk plasserte forsyningsbaser langs hele Norges kyst er NorSea Group Norges største eier av baseinfrastruktur. Det er første gang i historien at det er inngått en avtale mellom Forsvaret og en sivil næringslivsaktør.

Beredskapskontrakten innebærer at NorSea Group blir ansvarlig for oppsetting og forsyning av Heimevernet ved nasjonal krisehåndtering, samt å bistå allierte styrker som kommer til Norge i fred, krise og eventuelt krig. Kontrakten er på 7 år.

Logistikkstøtte

– NorSea Group skal i første omgang levere logistikktjenester til Heimevernet og logistikkstøtte til allierte forsterkningsstyrker. Med 50 år i bransjen har vi lang erfaring med store og kompliserte logistikkoperasjoner, fremhever John Stangeland, CEO i NorSea Group.

NorSea Group har erfaring fra sivilt-militært samarbeid, og hadde blant annet ansvar for å anlegge og drive flere provisoriske militærleirer i forbindelse med vinterøvelsen Cold Response i 2014.

– Beredskapskontrakten vil gjøre Heimevernet klar til å løse oppdrag mye raskere enn før, og gjør avdelingen mer relevant en på svært lenge, sier forsvarsjefen.

Les også

Meny