Sotratrioen: Arne Aarvik (f.v), Per C. Aarsand og Dan Christensen. Fotomontasje: VNR.no

De ringer deg

edit today

Vest Næringsråd og TV-aksjonen i Hordaland utfordret bedriftene i regionen til å delta i ringepanelet som skal bringe inn midler til forskning på demensgåten fra bedriftene. Dette trekløveret, som er gjengangere i VNR-miljøet, tok utfordringen. – Det er klart at en region med så stor vekst og utvikling bør være representert i ringepanelet, mener fylkesaksjonsleder Åse Schytte i TV-aksjonen. Panelet består av 40 deltakere fra hele Hordaland, som skal gjennomføre en ringestafett rettet mot næringslivet fire dager før selve TV-aksjonsdagen. Målet er å samle inn 1,5 millioner kroner fra bedriftene i fylket. – Jeg støtter alltid bøssebærerne når de kommer og ringer på døren, men utover det har jeg aldri bidratt i den grad jeg gjør nå. Dette gjør jeg for en god sak, TV-aksjonen er et positivt tiltak, sier salgs- og markedsleder Arne Aarvik i CCB til VNR.no.

I samme ærend

Daglig leder Dan Christensen i Sotra Sportsklubb vet litt om det å samle inn penger, etter å ha skaffet mange millioner kroner til Sotra Arena og anlegget i Straume Idrettspark. – Vi driver også med helsearbeid. Dette er en viktig sak, sier han til VNR.no. Midlene fra aksjonen vil gå til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Over 70 000 mennesker i Norge har demens og antallet vil fordobles de neste tiårene. To av tre som får demens er yrkesaktive. Ofte forveksles symptomene med depresjon og utbrenthet. – Det er viktig å øke kunnskapen om denne store utfordringen, også i næringslivet, slik at flere som får sykdommen fanges opp og får profesjonell hjelp tidligere. Jeg er nok spesielt engasjert i dette fordi min ektefelle har spesialutdannelse i denne retningen og jobber med svært demente pasienter, sier VNR-leder Per C. Aarsand.

Snikende symptomer

Demens angriper hjernecellene og funksjonene de ivaretar, som hukommelse, språk, orienteringsevne og personlighet. Vi vet ennå lite om årsaker, behandling og medisiner, og det er ingen vaksine eller behandling som kurerer demens. Demens opptrer oftest i høy alder, men sykdommene kan også ramme yngre. I Norge er det omtrent 3 000 personer under 65 år med demens. Maktesløshet, redusert initiativ og lav selvtillit er typiske symptomer. De fleste er svært bevisste på at noe er galt, opplyser Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fastlegen nøler ofte med å henvise videre, fordi symptomene er vage, og det kan være vanskelig å stille rett diagnose. Mange pårørende, som ektefeller og barn, er i jobb. Flere av disse har store omsorgsbyrder privat og trenger å bli møtt med forståelse av sine ledere og kollegaer, påpeker Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Dette kan du gjøre som kollega/arbeidsgiver

  • Snakk om demens på arbeidsplassen
  • Om du er bekymret for endret væremåte hos en kollega, snakk med vedkommende dersom det er naturlig, og ta det opp med din leder
  • Det er leders ansvar å ta en samtale med vedkommende dersom personen ikke lenger fungerer i jobben sin. Leder bør oppfordre den det gjelder til å ta kontakt med fastlegen. Leder bør også vurdere å ta kontakt med familien til vedkommende for å diskutere situasjonen
  • Arbeidsgiver kan formidle sin bekymring videre til fastlege eller bedriftshelsetjeneste
  • Det er mange oppgaver og jobber som er uforenelig med kognitiv svikt, tilrettelagte arbeidsoppgaver er derfor nødvendig
  • De som har kognitiv svikt trekker seg ofte unna, men har godt av å bli inkludert i det sosiale miljøet

 

Les også

Meny