Kommunepsykolog Ove Heradstveit i Øygarden mottok 50.000 kroner i støtte fra Sparebanken Vest/VNR-fondet under Høstfesten til VNR 27. oktober. Regionbanksjef Øystein Bredholt i Sparebanken Vest til høyre.

Delte ut 200.000 kroner til gode formål

edit today

Til sammen 200.000 kroner ble delt ut til gode formål fra Sparebanken Vest/VNR-fondet under Høstfesten til VNR 27. oktober: “Hjelp til hjelp”-prosjektet er ett av seks tiltak som fikk støtte.

Vil få ned sykefraværet

Kommunepsykolog i Øygarden, Ove Heradstveit, har over tid avdekket et stort udekket behov i hjelpeapparatet. En mangel på oversikt over hva som finnes av tilgjengelig hjelp, i form av kurs, veiledning, grupper, samtalebehandling, opplæringsprogrammer og tilsvarende. Denne informasjonen skal samles på en helt ny nettportal som skal lanseres 1. januar 2012, med 50.000 kroner i støtte fra Sparebanken Vest/VNR-fondet. – Slike tilbud er en viktig del av det forebyggende arbeidet hva angår psykiske lidelser, heter det i søknaden om midler. Den mangelfulle oversikten går utover en rekke brukere som ikke får et så godt tilbud som de burde. Det fører videre til at nødvendig kompetanseheving innen hjelpeapparatet blir mye preget av tilfeldigheter, da det i praksis blir vanskelig å planlegge deltaking på kurs.

Foregangsarbeid innen psykisk helse

Nettportalen vil kunne bidra til å sette regionen på kartet som en foregangsregion når det gjelder forebyggende arbeid innen psykisk helse. – Prosjektet tilfredsstiller krav til nyskaping, miljøforbedring, kostnadsbesparelser, etablering av nye arbeidsplasser, og på sikt eksport/internasjonalisering, samt profilering av regionen som innovasjonsregion, sier Per C. Aarsand, daglig leder i VNR – som forvalter fondsmidlene.

De andre formålene som fikk støtte er:

SimSubsea – NCE Subsea (kr 50.000) Yogastudioet på Brattholmen (kr 25.000) VestforBergen.no (kr 25.000) Radio Sotras ungdomssatsing (kr 25.000) Bosniaprosjektet (kr 25.000)

Les også

Meny