– Det handler om hvordan vi tar det

edit today

– Næringslivet i regionen stilles i dag overfor tøffe utfordringer i form av nedbemanning og andre kostnadsreduksjoner. Skal vi lykkes er det viktig at vi ikke fokuserer bare på hvordan vi har det – men hvordan vi tar det!

Sotrabloggen er en næringsblogg for regionen vest for Bergen. Våre gjestebloggere får her mulighet til å ytre seg om små og store temaer som de mener berører næringslivet. Denne gangen er det Per C. Aarsand, daglig leder i Vest Næringsråd, som skriver.

Kreativitet handler som kjent om å skape noe nytt – innovasjon er å gjøre noe med det. VNR ønsker å bidra til økt gjennomføringskraft. Hva ønsker du at foreningen skal tilby?

Vår nettportal www.vnr.no og vår Facebookside har vært en stor suksess. Nå er tiden kommet for å lansere en egen VNR –blogg.

Vi håper sentrale næringslivsaktører benytter den nye bloggen til å dele sine tanker med andre medlemmer. Skal vi gjøre hverandre bedre er viktige stikkord standardisering, samhandling og økt konkurransekraft – kort og godt bli en bedre bedrift. Her er det viktig å dele våre erfaringer med hverandre.

Et viktig element kan være å sette fokus på mer kostnadseffektive løsninger for etablerte bedrifter – Karlsen & Sønn på Straume har aldri hatt så mye å gjøre som etter at de tenkte nytt i forhold til kundenes behov. CCB vant en stor rammeavtale med Statoil ved å tenke helt nytt!

Et annet tiltak kan være å etablere et eget etablererforum i VNR – i tillegg til Verkstedsgruppen, Maringruppen og Handel & reiselivsgruppen. Hva mener du?

Vi i VNR ønsker å være en god alliansepartner – gjennom å skape møteplasser, bygge nettverk og bidra til faglig oppdatering og innovasjon.

Vi vil herved invitere dere alle til innspill for hvordan vi kan gjøre hverandre bedre – enten vi  bidrar til at våre medlemmer gjør de riktige tingene (strategiske valg) eller tingene riktig (daglig drift).

Hilsen Per’en

Per C. Aarsand, daglig leder i Vest Næringsråd

Les også

Meny