Dette gjør du ved dataangrep

edit today
Last ned og heng opp denne plakaten i tilfelle hackere plutselig angriper bedriften.

– Det er viktig at næringslivet raskt kobler på myndighetene og deler informasjon om angrep, slik at de kan se angrepet i en større sammenheng, og avverge større skade, sier direktør Odin Johannessen i Næringslivets sikkerhetsråd.

Denne uken lanserte Næringslivets sikkerhetsråd en nødplakat for digitale angrep. På plakaten finner man viktige telefonnumre og nyttig informasjon.

Den kan skrives ut, henges på veggen, og forhåpentligvis være til nytte for virksomheter som rammes av digitale angrep. Nødplakaten er utarbeidet i samarbeid med blant annet Politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og Vest Næringsråd er oppfordret av lokalt politi til å dele den med næringslivet.

Nødplakaten er ment å kunne inngå i bedriftens beredskapsplan, og har bevisst en «analog» utforming.

– Vi tror det kan være lurt å skrive ut plakaten og henge den på veggen, fordi dataangrep ofte fører til at man ikke lenger har tilgang til datamaskinen og digitalt lagrede dokumenter, sier han.

På plakaten er også kontaktinformasjonen til politiets næringslivskontakter listet opp. Næringslivskontaktene har ingen operativ funksjon ved hendelser, men kan bistå virksomheter med råd og veiledning.

– All erfaring viser at gode beredskapsplaner er avgjørende for å håndtere digitale angrep. Hver enkelt virksomhet må selv finne ut hva de skal gjøre om de blir angrepet. Det er viktig å huske at man må ha planer for både hendelseshåndtering av selve dataangrepet, og for å opprettholde virksomhetens produksjon og drift uavhengig av datasystemene, sier Johannessen.

Les også

Meny