– Dette kan gi nye arbeidsplasser og ny industri

edit today
I samarbeid med Eviny vil Coast Center Base hente varme fra fjorden som kan brukes til oppvarming. Det kan gi muligheter for videre industriutvikling i Ågotnes-området.

– Det er et stort behov for energi her ute, og det er økende, sa konsernsjef Jan-Dagfinn Lund da han og Martin Horne fra Eviny la frem planene på Maitreffet torsdag (se bilder fra treffet nederst).

Lund mener et fjernvarmeanlegg vil kunne gi rimeligere og forutsigbare priser på energi, og at dette vil være viktig for å sikre nødvendig lønnsomhet og videreutvikling av industrien i området.

– Utbyggingen av strømnettet kommer til å ta tid, og da kan dette være med og hindre at vi går glipp av arbeidsplasser og ny industri i regionen. Dette kan være på plass raskt, fortsatte Lund.

Kraftunderskuddet i Øygarden er en stor barriere for industriutvikling. Det er ikke kapasitet i strømnettet til å koble på nytt forbruk. Dette hindrer videre utvikling av CCB. Eviny har gjennomført en energikartlegging i området for å finne en raskere løsning som kan dekke behovet til både CCB og andre aktører i området.

  • Se innslag på Vestlandsrevyen her!

Kartleggingen viser at industriområdet hovedsakelig bruker strøm og gass til oppvarming av bygningasmassen.

– Det meste av denne energien kan erstattes med en fjernvarmeløsning som henter ny, lokalprodusert og fornybar energi fra området. Da kan vi i første omgang frigjøre like mye kraft som benyttes på CCB i dag til ny næringsutvikling i området, sier Kjell Svellingen, prosjekt- og forretningsutvikler i Eviny i en pressemelding.

CCB og Eviny har denne måneden etablert selskapet Øygarden Energi AS for å undersøke mulighetene for utbygging av lokale energiløsninger. Utbyggingen av et fjernvarmeanlegg kan produsere energi til hele Ågotnes-området. Fjordvarme er den mest aktuelle energikilden, men andre alternativer kan også være aktuelle.

Se bildene fra Maitreffet her:

Les også

keyboard_arrow_up