Disse fikk penger fra fondet

edit today

Blant rundt 50 søknader, var det 6 søknader som utmerket seg spesielt. Pengene går til gode prosjekter som vil kunne bidra til næringsutvikling i regionen.

Midlene ble delt ut under Høstfesten til Vest Næringsråd torsdag kveld.
Arild Sæle var blant dem som fikk støtte, til utvikling av InRange Saving Lives.

– Tusen, tusen takk! Tenk om en mor eller en far blir reddet takket være mitt system, det er dette som er min motivasjon, sa Arild Sæle.

Når minuttene teller

Han har utviklet et nytt livreddende konsept som vil kunne være et uunnværlig hjelpemiddel i nødsituasjoner om bord i for eksempel skip og rigger.

Les om de andre prosjektene som mottok fondsmidler her

– Vi vet alle at det står om minutter når det er en katastrofe på gang. Ved hjelp av teknologi vil en her ha den fulle og hele oversikten over hvor alle er når ulykken er ute. En sparer mye tid ved å vite nøyaktig hvor savnede personer er når det skal søkes gjennom en båt eller en rigg, heter det i søknaden.

Sporing av savnede

Systemet vil gjøre redningssituasjonen sikrere både for letemannskap og savnede, som vil kunne bli funnet raskere. Det innebærer automatisk opptelling på mønstringsstasjon, informasjon om hvor den enkelte befinner seg og overføring av data til «nettsky» slik at andre etater kan få den samme oversikten ved behov for bistand.

En MOB (Man Over Board)-funksjonalitet vil gjøre det mulig å finne savnede ved overflatesøk og et armbånd med «panic-button» vil kunne trigge alarm på bro hvis det skulle være behov for assistanse, heter det videre i søknaden.

Har delt ut 2,5 mill

Det er Vest Næringsråd som forvalter fondsmidlene, på vegne av Sparebanken Vest. Fondet ble opprettet i 2004 og det har blitt delt ut totalt 2,5 millioner kroner så langt.

Les mer om hvordan du kan søke midler til ditt prosjekt her

Les også

Meny