En av to bedrifter taper penger på kø

edit today

– Det er ikke vanskelig å regne ut at pengene løper så lenge våre lastebiler og øvrige arbeidsbiler står i kø, sier administrerende direktør Per Atle Tellnes i Telle Gruppen AS. Han er en av mange næringslivsledere i Fjell, Sund og Øygarden som ergrer seg over flaskehalsen på Sotrabroen. I en undersøkelse som er gjort på vegne av Storbygruppen (et samarbeidsorgan for næringsforeningene i de største byene i Norge), svarer 54 prosent av respondentene at redusert fremkommelighet det siste året har medført økonomiske tap eller merkostnader for deres bedrift. Region Vest topper denne statistikken i undersøkelsen, blant regionene i bergensområdet.

Regionens største utfordring

Respondentene i Fjell, Sund og Øygarden vurderer dessuten et fremtidsrettet transportsystem som regionens største utfordring frem mot 2030. Majoriteten av de som har svart på undersøkelsen jobber innenfor bygg og anleggsbransjen. Per Atle Tellnes opplever flere aspekter med trafikksituasjonen. – Vi opplever at det er vanskelig å holde på ansatte som bor på andre siden av broen, fordi de går lei av køen. Samtidig er det flere lokale arbeidstakere som søker jobb hos oss for å slippe å kjøre over broen, sier Tellnes til vnr.no. I undersøkelsen svarer flertallet av respondentene at tilgang på kvalifisert arbeidskraft er det viktigste behovet for å styrke den fremtidige konkurranseevnen for deres bedrift. Forutsigbare politiske avgjørelser og infrastruktur havner på andre- og tredjeplass på denne listen.

Tenker ikke miljø

Klima og miljøutfordringer blir regnet som den minste utfordringen for bedriftene i vest. Nesten 40 prosent av respondentene er villige til å akseptere gradert avgift etter forurensningsgrad, mens ekstra drivstoffavgift og bompenger er mindre akseptabelt. Nærmere 80 prosent svarer at en sterk forbedring av kollektivtilbudet må til for at de skal bruke mer kollektiv transport, og flertallet av respondentene mener kommunen bør overta ansvaret for kollektivtilbudet.

Etterlyser forutsigbarhet

Bedriftene vurderer forutsigbare rammevilkår som den viktigste saken på nasjonalt nivå, om det hadde vært stortingsvalg i år. Dernest fremheves stabilt rentenivå, og på tredjeplass – økte midler til veibygging. Målet med undersøkelsen er å få frem de problemstillinger, utfordringer og konkrete saker som næringsforeningene mener er viktigst i kontakt med politikerne og media i valgkampen.

Les også

Meny