Hvordan kan "Kunnskapsbyen" integreres i Sotra Kystby? Det er tema på konferansen 12. mars. Ill: Haptic Architects

En Kunnskapsby i emning

edit today

Se program og meld deg på – klikk her! Utviklingen av Sotra Kystby og etableringen av Vil Vite på Straume, åpner for nye muligheter på mange områder – også utdanning. I samarbeid med Sotra vidaregåande skule og Gode Sirklar, inviterer Vest Næringsråd til konferansen «Nye Sotra vidaregåande skule/Kunnskapsbyen» onsdag 12. mars. Konferansen vil finne sted på Sotra vidaregåande skule avd. Bildøy. – Det er en startkonferanse for arbeidet med å stake ut den fremtidige kursen for Sotra vidaregåande skule. Det er viktig at næringslivet møter opp og formidler sine behov og ønsker, slik at vi får med innspillene på et tidlig tidspunkt, sier VNR-leder Per C. Aarsand til vnr.no.

Bergen Science City

Fylkestinget har vedtatt at Sotra vidaregåande skule skal få en fremtidig samlokalisering på Bildøy. Hvilken rolle skal skolen spille i Sotra Kystby? Hvordan bør skolen posisjonere seg for en rolle som «energiskole» i Bergen Science City? Disse spørsmålene står på agendaen for konferansen. – Med sitt unike utdanningstilbud: Teknologilinjen, og som arrangør av egen energimesse, har Sotra vidaregåande skule allerede tatt en fremtidsrettet posisjon knyttet til energi, påpeker VNR-lederen.

Statoil med på laget

Bergen Science City er et energisamarbeid mellom en rekke aktører knyttet til forskning, utdanning, næringsliv og samfunn innen energi og teknologi. Hensikten er å styrke posisjonen til Hordaland nasjonalt og internasjonalt. Statoil er en aktiv medspiller i realiseringen av Bergen Science City. En av foredragsholderne på konferansen vil være Arne Franck Nielsen fra Statoil, styreleder i Bergen Science City. Han skal blant annet snakke om energiskoler. En annen foredragsholder er direktør Thomas Skålnes i Sartor Storsenter, som vil ta opp integreringen av utdanning og skole i Sotra Kystby, som er under utvikling.

Les også

keyboard_arrow_up