– En trygghet for jobbene

edit today
Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia har besluttet å bygge ut Breidablikk-feltet i Nordsjøen.

I dag leverer partnerskapet plan for utbygging og drift til olje- og energiministeren, og tildeler samtidig kontrakter for undervannsanlegg og oppgradering av Grane-plattformen, skriver Equinor i en pressemelding.

Forventet utvinning fra feltet er omtrent 200 millioner fat og investeringene vil være om lag 18,6 milliarder kroner.

– Breidablikk-feltet er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ennå ikke er utviklet. Beslutningen om å bygge ut feltet vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og eierne. Vi er glade for at vi i dag også kan tildele to sentrale kontrakter til en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner inklusive opsjoner. Kontraktene vil bidra til viktig aktivitet for leverandørindustrien og sikre arbeidsplasser i mange år, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring hos Equinor.

I land på Sture

Breidablikk vil bli koblet opp mot Grane-plattformen for prosessering, før ilandføring til Stureterminalen.

– Vi er veldig glade for denne beslutningen, det vil gi økt volum til Sture. Det vil forlenge produksjonen og sikre arbeidsplasser på Sture. Det gir optimisme og trygghet for de som jobber her, både blant våre egne ansatte og hos leverandørbedriftene våre, sier plassjef Bjarte Padøy i Equinor Sture og Kollsnes til Vestnytt.

Produksjonen fra Grane skal overvåkes med avanserte digitale verktøy fra Equinors integrerte operasjonssenter (IOC) på Sandsli for å sikre optimal produksjon og verdiskaping fra brønnene.

Transport av olje vil skje gjennom Grane oljerør til Stureterminalen i Øygarden kommune for lagring og utskiping.
Sikrer arbeidsplasser

Kontrakten for produksjonsanlegg på havbunnen tildeles Aker Solutions. Kontrakten består av leveranse av fire bunnrammer og opptil 23 ventiltrær med tilhørende komponenter. Kontrakten har en anslått verdi på om lag 2,5 milliarder kroner inklusive opsjoner. Rundt 300 årsverk i Norge vil være tilknyttet prosjektet for leverandøren, med prosjektledelse og ingeniørarbeid på Fornebu og Tranby, fabrikasjon i Egersund og Sandnessjøen og service organisasjon på Ågotnes.

Wood, som er vedlikeholds- og modifikasjonsleverandør på Grane, får nå opsjon for å installere utstyr på Grane-plattformen for å kunne ta imot olje fra undervannsanlegget på Breidablikk-feltet. Eksisterende prosessutstyr og vannrenseanlegg på plattformen skal oppgraderes. Kontrakten har en verdi på om lag 800 millioner kroner og forventes å gi over 500 årsverk i Norge.

Ikke alle kontraktene er tildelt, men det forventes at ca. 70 % av verdiskapingen i utbyggingsfasen vil tilfalle norske bedrifter.

Planlagt produksjonsoppstart for feltet er første halvår 2024.

Les også

Meny