EKSPERTENE: Fra venstre står Jonas Oeding. Irene Skrugstad, Kristine Muri og Rune Danielsen. Foto: Silje Ulveseth

Er du en attraktiv arbeidsgiver?

edit today
Se bildene fra frokostseminaret med ekspertene i HR Support og Frende Forsikring.
[divider line_type=»Full Width Line» line_thickness=»1″ divider_color=»default»]

Tirsdag 7. mai arrangerte Vest Næringsråd et frokostseminar på Straume Teknologisenter sammen med Kristine Muri og Irene Skrugstad fra HR Support AS, og Rune Danielsen og Jonas Oeding fra Frende Forsikring.

Skrugstad åpnet seminaret ved å gi oss en oppdatering på relevante og nye endringer i arbeidsmiljøloven, som mange ikke kjenner til enda.

− Det er skjerpet krav til fast ansettelse og 0 prosents kontrakter er ikke lenger lovlig, sa Skrugstad.

Arbeidstaker som har vært sammenhengende i mer enn 4 år (arbeid med midlertidig karakter) eller i mer enn 3 år (vikariat) eller for en periode på inntil 12 måneder, skal anses som fast ansatt.

− Det er fremdeles mulig å utforme kontrakter som sikrer fleksibilitet, men stillingsandel eller stillingsprosent skal alltid fremgå i arbeidsavtalen. Arbeidsperioden skal også være tydelig – her må det stå startdato og sluttdato, fortalte Skrugstad.

Under presentasjonen brukte hun et mentimeter for å teste ut deltakernes kunnskaper om arbeidsmiljøloven, som skapte en fin dialog mellom foredragsholder og publikum.

[divider line_type=»No Line»]
Hvor synlig bør en bedrift være for å tiltrekke seg ny arbeidskraft?

− Bruk sosiale medier for alt det er verdt, men vær profesjonell, oppfordret Kristine Muri fra HR Support.

Synlighet, medier og renommé er viktig for å tiltrekke seg nye medarbeidere. Bedrifter som ikke har kompetanse eller kapasitet til å være på sosiale medier bør vurdere å bruke en profesjonell aktør til dette arbeidet, fordi man får så mye igjen for å være synlig, ifølge Muri.

Hun råder bedrifter som skal ansatte til å gjøre en god analyse i forkant.

− Hva er søkeren opptatt av? 7 av 10 mener at fastlønn er viktig, men pensjonsordningene kommer stadig høyere opp, sa Muri.

Trafikale utfordringer ødelegger

Rikard Ledang, daglig leder i Vest Næringsråd, mener vår region står ovenfor noen utfordringer når det gjelder å være attraktive nok for arbeidstakere.

− Dette gjelder spesielt i forhold til pendlende arbeidskraft fra bysiden i tiden fremover mot nytt Sotrasamband. Det blir derfor svært viktig at næringslivet, i samarbeid med nye Øygarden kommune, fokuserer på de positive elementene med vår region, som overgår de trafikale utfordringene.

Til tross for trafikken er det fortsatt mange fordeler med å bo og jobbe i regionen, ifølge Ledang:

− Vi har et samlende og attraktivt bomiljø. Bygdekulturen, naturen og mangfold i kultur, fritids- og handelstilbud gir gode livskvaliteter. Dette blir kanskje viktigst av alt å fokusere på fremover?

[divider line_type=»No Line»]
Pensjon er viktigere enn noen gang

Fremtidens medarbeidere ønsker klarhet i virksomhetens pensjonsordninger.

− Folk er mer opptatt av pensjon enn tidligere. Det er gledelig å se at også de unge arbeidstakerne har blitt mer opptatt av dette og begynner tidlig å spare, sa Rune Danielsen, senior bedriftsrådgiver i Frende Forsikring.

Det norske pensjonssystemet er bygd opp av alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og AFP, innskuddspensjon og egen pensjonssparing. Pensjonsekspertene i Frende Forsikring brukte enkle og lettfattelige eksempler på hvor viktig det er å tenke på egen pensjon utover det folketrygden vil gi.

− Pensjon kan være komplisert for mange. Vet du hvor mye du får i samlet pensjon? Det begynner å bli vanlig at virksomheter inngår spleiselag mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, sa Danielsen.

Det er store forskjeller på pensjonssparing fra bransje til bransje, og det er flere måter å spare til pensjon på. En god pensjonsordning kan gi bedriften din et konkurransefortrinn.

− For å bli en attraktiv arbeidsgiver for de beste IT-hodene, bør man kikke på hva finansbransjen tilbyr – siden dette er typiske bransjer som rekrutter IT-kompetanse, rådet Jonas Oeding.

[divider line_type=»No Line»]
Se bilder fra frokostseminaret
[vc_gallery type=»flexslider_style» images=»19443,19435,19439,19438,19437,19436″ onclick=»link_no» img_size=»full»]

Les også

Meny