Er striler de fødte ledere?

edit today

– Tre av fire arbeidstakere kan tenke seg å lede, ifølge vår siste Work Life-undersøkelse. Er du en av dem og kan din bakgrunn som stril være med å hjelpe deg til å bli en god leder?

Sotrabloggen er en næringsblogg for regionen vest for Bergen. Innleggene er personlige. Våre gjestebloggere får her mulighet til å fritt ytre seg om små og store temaer som de mener berører næringslivet. Denne gangen er det Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower, som skriver.

Jeg er født og oppvokst på Tælavåg, med en etterkrigs-kultur som var sterkt preget av samhold, ansvarsfølelse, dugnadsånd og utvikling. Dette med at alle måtte bidra, og et sterkt fokus på å trekke lasset sammen var svært sentralt. Mer og mer forstår jeg at det har betydd mye for mine verdier og mitt lederskap. Jeg har mange ganger tenkt at min oppvekst og lærdom i dette miljøet er det som har formet meg mest som leder. Det er litt rart å tenke på at en strilejente fra Tælavåg nå leder Norges største bemanningsselskap med over 15 000 ansatte i året.

Det finnes et lite hav av forskning og meninger knyttet til hvilke egenskaper som kjennetegner de beste ledertypene. Her er en enkel sjekkliste som kan få deg til å fundere på om du har lederegenskapene i deg. Har du disse egenskapene er kanskje en lederrolle midt i blinken for deg.

Ansvarsfølelse
En viktig del av lederansvaret er å sørge for at ønsket standard på arbeidet opprettholdes av alle i bedriften. Du må også være komfortabel med å veie ulike fremgangsmåter og alternativer opp mot hverandre og fatte endelige beslutninger.

De vanskelige samtalene
Å ha ansvaret for andres prestasjoner innebærer også å ta de vanskelige samtalene når det er nødvendig. For å være en god leder er det viktig at du får frem poengene dine tydelig, samtidig som du klarer å se situasjonen fra andres perspektiv. Om du krymper deg av tanken, eller sliter med å svelge kameler i ny og ne, vil dette i så fall by på problemer.

Venner på jobb
I en lederrolle kan du plutselig ende opp som overordnet for ansatte som tidligere kanskje har vært både kollegene og vennene dine. Det er ingen grunn til at vennskapene ikke skal tåle en endring, men dynamikken vil naturlig nok bli litt annerledes.

Introvert eller ekstrovert
Å lede handler i stor grad om å samarbeide med, støtte og utvikle andre. Trives du best når du får arbeide selvstendig og konsentrere deg om deg selv? Da vil en lederrolle kreve at du tar noen lange steg ut av komfortsonen.

Ta på deg en for stor skjorte
Siste men ikke minst; ingen blir født som en ferdig utviklet leder. Noen egenskaper og ferdigheter kan gjøre at denne typen arbeidsoppgaver faller mer naturlig for noen, men de må likevel utvikles. For de aller fleste kan den første lederjobben sammenliknes med å ta på seg en for stor skjorte; takk ja til jobben og voks inn i den.
Tror du at du har de riktige strile- og lederegenskapene og kan passe som leder? Kjør på!

Sølvi Spilde Monsen
Konserndirektør
Manpower AS

Les også

Meny