Illustrasjon: LINK Arkitekter

Et steg nærmere hotelldrømmen

edit today

Hans Arne Breivik er bonde, men også forretningsutvikler. Siden 2006 har han jobbet med utbyggingsplaner for naturskjønne Svanevågen, vest for Oen. Til å utvikle konseptet har han fått hjelp av blant andre Gode Sirklar.

Bredt tilbud

– Vår visjon er å utvikle et helhetlig og profesjonelt konsept som inneholder en rekke aktiviteter og tilbud som både fastboende og tilreisende nasjonalt og internasjonalt har behov for eller ønsker, sier Breivik. I Svanevågen ønsker han blant annet å bygge et Resort-hotell sammen med brødrene Roger og Kristian Adolfsen, som står bak blant annet konseptet Norlandia Hotels & Resorts. Planene omfatter også moderne boliger for salg og utleie. – Målet mitt er å få til en tilleggsnæring til gårdsdriften, sier Breivik til vnr.no.

Båthavn

Selskapet Hans Arne Breivik AS eier og drifter Svanevågen Båthamn og eiendommene som han nå ønsker å utvikle, blant annet til hotell. Breivik eier dessuten halvparten av aksjene i Svanevågen Prosjektutvikling AS, mens brødrene eier resten. En reguleringsplan for området ble stoppet av Fylkesmannen i 2008, fordi området er regulert som LNF-område. I kommuneplanen for 2014 – 2022, som i dag ble lagt ut til andregangs-høring, er det omregulert til et kombinert bygg/anleggsområde. Politikerne er positive og planen kan være godkjent før sommeren.

Banebrytende prosjekt

Ordfører Otto Harkestad uttalte til vnr.no sist uke at Øygarden trenger et nytt bein å stå på når det gjelder næringsutvikling, og at det kanskje kan bli turisme. Svanevågen vil kunne bane vei for en ny og viktig næringsutvikling i kommunen. – Dette kan bli et ferieparadis, i tillegg til et seminarhotell for næringslivet. Denne utbyggingen vil kunne skape mange nye arbeidsplasser, mener Harkestad. Roger og Kristian Adolfsen er gründere og hovedeiere av en rekke virksomheter innenfor hotell, eiendom, omsorg og venture. Norlandia-hotellene er etablert flere steder i hele Norden.

Erfarne utviklere

Breivik trekker frem kompetansen brødrene besitter; kombinasjonen av lokalt eierskap og nordisk reiselivsvirksomhet, som en styrke for den videre utviklingen i Svanevågen. Så snart kommuneplanen er vedtatt, vil arbeidet med en reguleringsplan starte, sier Breivik. – Vi ønsker å forme et avgrenset tettsted i Svanevågen og tilrettelegge for både aktive og rekreasjonsmessige naturopplevelser, sier bonden. Når høringsfristen er gått ut 1.mars, skal kommuneplanen først godkjennes av planutvalget og deretter kommunestyret.  

Les også

Meny