Etablerer ingeniørbedrift

edit today

De seks bedriftene er medlemmer i Verkstedsgruppen VNR, som i juni i fjor presenterte planene om å danne en ingeniørbedrift for å sikre tilgang på ingeniørkompetanse. På et møte denne uken ble det klart at viljen til å realisere ideen er svært stor, og at mulighetene for å få støtte fra Innovasjon Norge er gode.

Legger en million i potten

Seks bedrifter er positive til å kjøpe aksjer i selskapet. Aktørene er enige om å bidra med en samlet egenkapital på minst en million kroner. – Vi ønsker å betale det som trengs for å få til dette. Det er viktig at man har et godt startgrunnlag. Vi må kunne tilby det beste for å tiltrekke oss den rette kompetansen, mener daglig leder Jarle Vindenes i Sotra Gruppen. – Det er ikke sikkert at Lie Overflate vil ha så stort behov for å kjøpe tjenester fra selskapet, men vi ønsker å bidra på eiersiden for å fremme det samarbeidet som tiltaket representerer. Det trenger vi på Ågotnes, mener daglig leder Torbjørn Lie i Lie Overflate.

Tilbyr eierandeler

Ingeniørbedriften skal lokaliseres til Ågotnes eller Straume. Eierbedriftene håper at tiltaket kan bidra til utvikling av et attraktivt ingeniørmiljø i nærområdet. For å holde på ingeniørene og skape tilhørighet i den nye bedriften, ønsker man å tilby de ansatte eierandeler i selskapet. – Vårt rekrutteringsargument er nærheten til produksjonsmiljøene. Ingeniørene får ta del i hele prosessen, og kommer seg ut i «felten», har leder for Verkstedgruppen VNR, Trond W. Nilsen uttalt tidligere. En ingeniørbedrift som kan utføre oppdrag for eierne både når det gjelder design/modellering og konstruksjon/beregning er ideen. Ved ledig kapasitet vil bedriften kunne ta på seg oppdrag også for andre enn eierne. Tiltaket vil også kunne gi eierbedriftene mulighet til å kunne ta på seg større oppdrag i fellesskap. – Jeg ser muligheter for at ingeniørbedriften vil kunne tjene penger fra dag en, min bedrift har mange oppdrag som venter, sier Frank Karlsen i Karlsen & Sønn. Man må unngå konkurranse med egne eiere. Det må også være en prisdifferensiering mellom eierne og andre. En høy etisk standard i forhold til konfidensialitet mellom kundene og eierne er blitt påpekt som avgjørende for at det vil fungere.

Gode signaler fra Innovasjon Norge

Det skal nå dannes en styringsgruppe som skal utarbeide en forretningsplan for ingeniørbedriften. Denne planen vil kunne brukes som grunnlag for en søknad om støtte fra Innovasjon Norge. – Kom med en god søknad så skal det nok ordne seg, sa Rolf Middelton-Moe i Innovasjon Norge på møtet denne uken, da han fikk presentert planene. Tiltaket oppfyller kriteriene til støtte gjennom Bedriftsnettverk-ordningen. Det er mulig å få inntil 300.000 kroner i støtte til et forprosjekt, og inntil 750.000 kroner per år i tre år. – Vi mottar normalt ti søknader årlig. Det gjelder å være tidlig ute, slik at man kommer andre gode søkere i forkjøpet, før kassen er tom, sa Middelton-Moe. Verkstedsgruppen VNR, tidligere Kompetanseforum Vest, ble etablert som et Gode Sirklar-prosjekt for å styrke konkurranseevnen til SMB-bedrifter knyttet til teknisk og mekanisk industri. Prosjektleder Ivan O. Moldskred er fortsatt delaktig i arbeidet med å sikre videreføring av satsingen, noe Verkstedsgruppen VNR er svært fornøyd med.

Les også

Meny