mars, 2020

26mar17:0019:00UTSATT: Årsmøte 202017:00 - 19:00 Straume Teknologisenter, Trollhaugmyra 15, 5353 Straume

Detaljer

På grunn av den pågående smittesituasjonen av korona-viruset i Norge, er Årsmøtet 2020 utsatt på ubestemt tid.

Saksliste og alle dokumenter til Årsmøtet 2020

1. Registrering av medlemmer og fullmakter

2. Godkjenning av innkallingen

3. Valg av møtefunksjoner

4. Styrets årsberetning for 2019

5. Regnskap og balanse for 2019

6. Kontingentsatser

7. Valg

8. Nye vedtekter

 

På grunn av den pågående smittesituasjonen av korona-viruset i Norge, oppfordrer vi i år medlemmer til å benytte vedlagte fullmaktsskjema til gjennomføring av Årsmøtet.

Det vil være mulig å delta fysisk på årsmøtet, eller gi fullmakt til et medlem som skal være der. Men vi anbefaler bruk av fullmakt.

Vi poengterer at leser du innkallingen, sakslisten og saksgrunnlaget, og du ikke har spesielle innvendinger, så har du grunnlag til å avgi din stemme gjennom en fullmakt til styreleder. Ingen andre tema enn annonserte saker på sakslisten skal opp til avstemming.

Daglig leder, styreleder og revisor vil være tilgjengelige på årsmøtet.

Her kan du laste ned:

Fra vedtektene til Vest Næringsråd:

  • §6 “Årsmøtet er ikkje vedtaksført utan at 1/5 av medlemmene er fysisk til stades eller har gjeve fullmakt. Er ikkje 1/5 fysisk til stades eller ved fullmakt, vert det innkalla til nytt årsmøte med 8 dagars varsel… Ein kan berre røysta ved personleg frammøte eller ved skriftleg fullmakt.

Tid

(Torsdag) 17:00 - 19:00

Sted

Straume Teknologisenter

Trollhaugmyra 15, 5353 Straume

Organisator

Vest Næringsråd

Vest Næringsråd
X