mars, 2019

28mar17:0019:00Årsmøte i Vest Næringsråd17:00 - 19:00 Straume Teknologisenter, Trollhaugmyra 15, 5353 Straume

Detaljer

På vegne av styret innkaller vi herved til Årsmøte i Vest Næringsråd, torsdag 28. mars klokken 17:00 i Straume Teknologisenter.

Hva: Årsmøte

Sted: Straume Teknologisenter, auditorium

Når: Torsdag 28. mars, klokken 17:00 – 19:00

Program

1. Registrering av medlemmer

2. Godkjenning av innkallingen

3. Valg av møtefunksjoner

4. Styrets årsberetning for 2018

5. Regnskap og balanse for 2018

6. Kontingentsatser

7. Valg

Framlegg til saker på årsmøtet må leveres skriftlig til styret innen tre uker før årsmøtet.

Her kan du laste ned: styrets årsberetning 2018, samt årsregnskap for 2018

Last ned: Vedtekter for Vest Næringsråd
Last ned: Valgkomiteen innstilling til styre 2019 og styrets forslag til valgnemnd

Kan du ikke møte? Om du eller en annen representant for virksomheten ikke kan komme, ber vi vennligst om at vedlagte Fullmaktsskjema fylles ut og sendes til vnr@vnr.no.

Fra vedtektene til Vest Næringsråd:
  • §6 “Årsmøtet er ikkje vedtaksført utan at 1/5 av medlemmene er fysisk til stades eller har gjeve fullmakt. Er ikkje 1/5 fysisk til stades eller ved fullmakt, vert det innkalla til nytt årsmøte med 8 dagars varsel… Ein kan berre røysta ved personleg frammøte eller ved skriftleg fullmakt.”

For at årsmøtet skal være vedtaksfør, er det viktig at hovedkontaktene i hver medlemsbedrift sender inn fullmakt dersom de ikke har anledning til å møte.

Påmelding

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Tid

(Torsdag) 17:00 - 19:00

Sted

Straume Teknologisenter

Trollhaugmyra 15, 5353 Straume

Organisator

Vest Næringsrådvnr@vnr.no

MENY
Vest Næringsråd
X