mars, 2019

28mar17:0019:00Årsmøte i Vest Næringsråd17:00 - 19:00 Straume Teknologisenter, Trollhaugmyra 15, 5353 Straume

Detaljer

På vegne av styret innkaller vi herved til Årsmøte i Vest Næringsråd, torsdag 28. mars klokken 17:00 i Straume Teknologisenter.

Hva: Årsmøte

Sted: Straume Teknologisenter, auditorium

Når: Torsdag 28. mars, klokken 17:00 – 19:00

Program

Program kommer

Styrets beretning og regnskap, samt revisors erklæring og forslag til agenda vil bli lagt ut her.

Valgkomiteens innstilling, sammen med forslag fra styret om valgkomité og revisor, legges også ut på www.vnr.no når dette er klart.

Fra vedtektene til Vest Næringsråd:
  • §6 “Årsmøtet er ikkje vedtaksført utan at 1/5 av medlemmene er fysisk til stades eller har gjeve fullmakt. Er ikkje 1/5 fysisk til stades eller ved fullmakt, vert det innkalla til nytt årsmøte med 8 dagars varsel… Ein kan berre røysta ved personleg frammøte eller ved skriftleg fullmakt.”

For at årsmøtet skal være vedtaksfør, er det viktig at hovedkontaktene i hver medlemsbedrift sender inn fullmakt dersom de ikke har anledning til å møte.

Påmelding

Tid

(Torsdag) 17:00 - 19:00

Sted

Straume Teknologisenter

Trollhaugmyra 15, 5353 Straume

Organisator

Vest Næringsrådvnr@vnr.no

MENY
Vest Næringsråd
X