april, 2019

04apr08:0011:00Seminar om generasjonsskifte08:00 - 11:00 Sartor Maskin

Detaljer

Velkommen til seminar om generasjonsskifte, hvor eksperter fra Stiegler WKS Advokatfirma og Sparebank 1 Regnskapshuset gir deg sine beste råd.

De vil gjennomgå sentrale problemstillinger som alltid bør vurderes grundig i forkant av et generasjonsskifte.

Har du som aksjonær en strategi for generasjonsskifte?

Er dagens selskapsstruktur hensiktsmessig?

Hvordan går du frem for å overføre virksomheten til nye eiere?

God tid og en veloverveid strategi for generasjonsskifte er et suksesskriterium. Hensiktsmessig organisering og eierstruktur i forkant av generasjonsskifte eller eksternt salg, bidrar til å sikre verdier. Svært ofte kan en slik organisering og eierstruktur etableres uten skatt og avgift.

Overføring ved død, testament og fremtidsfullmakt vil også bli belyst.

Hva: Frokostseminar

Sted: Sartor Maskin

Tid: 08:00 – 11:00

Kaffe, frokost og registrering fra klokken 08:00.

Program

08:00 – 08:30:    Registrering, frokost og mingling

08:30 – 08:40:    Velkommen!

08:40 – 09:10: Strategi for generasjonsskifte – sentrale veivalg og problemstillinger (advokatene Erlend Bergstrøm og Sølvi Nyvoll Tangen)

09:10 – 10:00:   Tilpasninger før overføring – riktig fremtidig organisering/eierstruktur (Business Partner og statsautorisert revisor, Britt Kjersti Jåstad)

10:00 – 10:45:   Overføring til neste generasjon – ulike alternativer (advokatene Erlend Bergstrøm og Sølvi Nyvoll Tangen)

10:45 – 11:00:   Overføring ved død/testament/fremtidsfullmakt. (advokat Sølvi Nyvoll Tangen)

Foredragsholdere:

Britt Kjersti Jåstad – Business Partner / Statsautorisert revisor i Sparebank 1 Regnskapshuset

Britt Kjersti Jåstad har over 25 års erfaring fra revisjon. Hun har spisskompetanse innenfor fusjon, fisjon og har bistått med omorganiseringer i både små, mellomstore og større virksomheter.

Erlend Bergstrøm – Partner /Advokat i Stiegler WKS Advokatfirma

Advokat Bergstrøm bistår alt fra små til mellomstore og større virksomheter innenfor selskapsrett, transaksjoner samt nasjonal og internasjonal kontraktsrett. Han bistår ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av generasjonsskifter, herunder overdragelse og omorganisering av familieeide virksomheter, inngåelse av aksjonæravtaler samt andre selskapsrettslig- og avtalerettslige disposisjoner i tilknytning generasjonsskifte. 

Sølvi Nyvoll Tangen – Partner/ Advokat i Stiegler WKS Advokatfirma

Advokat Sølvi Nyvoll Tangen bistår små- og mellomstore bedrifter med selskapsrettslige og kontraktsrettslige forhold, herunder transaksjoner og tvister. Hun bistår med generasjonsskifter som inkluderer selskapsoverdragelser, samt ved skifte av felleseie og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd. I tillegg arbeider hun med skifte av dødsbo og arveoppgjør, samt at hun er bostyrer i konkurs ved Bergen tingrett.

Påmelding

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Tid

(Torsdag) 08:00 - 11:00

Sted

Sartor Maskin

Vest Næringsråd
X