september, 2019

15sepalldaySøknadsfrist Stormfondet 2019(Hele dagen: søndag)

Detaljer

Stormfondet

Vest Næringsråd forvalter gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til regional næringsutvikling.

Søknaden må være oss i hende innen mandag 16.09.2019.

Hvem kan søke?

Hvem kan søke?

Oppstartsbedrifter eller etablerte bedrifter i Fjell, Sund og Øygarden oppfordres til å søke om midler. Dette gjelder også prosjekter som er relatert til regionen.

Ved bedømmelse av bedriftene/prosjektene vil det bli lagt vekt på nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak.

Søkere må gjennom virksomheten og/eller prosjekter ha bidratt til økt nyskaping eller omstilling.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er mandag 16. september. Tildelingen skjer på Øygardenkonferansen, fredag 29. november.

Juryen består av styret i Vest Næringsråd og Sparebanken Vest.

Midler og priser

De tre beste søknadene får laget en profesjonell film inntil kroner 25 000 kroner på cirka to minutter. Disse tre videoene blir vist frem under Øygardenkonferansen til Vest Næringsråd i november. Filmene kan brukes kommersielt og til å løfte bedriften/prosjektet videre.

Det blir en høytidelig markering av alle som mottar fondsmidler.

Søknadsskjema

1 Om prosjektet
2 Begrunnelse
3 Kontaktinformasjon
4 Last opp din søknad og andre vedlegg
  • Organisasjonsnummer må i utgangspunktet fylles ut ved alle søknader, men det finnes unntak og da må dette begrunnes.
    Velg så mange du vil.

Tid

Hele dagen (Søndag)

Organisator

Vest Næringsråd og Sparebanken Vest

MENY
Vest Næringsråd
X