oktober, 2020

01oktalldaySøknadsfrist Stormfondet(Hele dagen: torsdag)

Detaljer

Stormfondet

Vest Næringsråd forvalter gavemidler fra Sparebanken Vest til regional næringsutvikling.

Søknaden må være oss i hende innen torsdag 1. oktober 2020.

Hvem kan søke?

Hvem kan søke?

Oppstartsbedrifter eller etablerte bedrifter i Fjell, Sund og Øygarden oppfordres til å søke om midler. Dette gjelder også prosjekter som er relatert til regionen.

Ved bedømmelse av bedriftene/prosjektene vil det bli lagt vekt på nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak.

Søkere må gjennom virksomheten og/eller prosjekter ha bidratt til økt nyskaping eller omstilling.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er torsdag 1. oktober. Tildelingen skjer på Øygardskonferansen, fredag 20. november.

Juryen består av styret i Vest Næringsråd og Sparebanken Vest.

Midler og priser

Den – eller de – beste søknadene får laget en profesjonell film for inntil kroner 25 000 kroner på cirka to minutter. Disse videoene blir vist frem under Øygardskonferansen i november. Filmene kan brukes kommersielt og til å løfte bedriften/prosjektet videre.

Størrelsen på midlene utover film-vinnerne blir vurdert av juryen.

Det blir en høytidelig markering av alle som mottar fondsmidler.

Søknadsskjema

1 Om prosjektet
2 Begrunnelse
3 Kontaktinformasjon
4 Last opp din søknad og andre vedlegg
  • Organisasjonsnummer må i utgangspunktet fylles ut ved alle søknader, men det finnes unntak og da må dette begrunnes.
    Velg så mange du vil.

Tid

Hele dagen (Torsdag)

Organisator

Vest Næringsråd og Sparebanken Vest

Vest Næringsråd
X