Får 6,2 mill for å realisere denne

edit today

Sotragründer Per Erik Berger har i lang tid jobbet med å overbevise om at hans patenterte Intelligent Coring System vil kunne effektivisere letingen og øke utvinningsgraden av olje. Arbeidet har endelig gitt resultater.

– Vi har fått innvilget et tilskudd på 6,2 millioner kroner fra Forskningsrådet. Det bekrefter langt på vei at den innovative oppfinnelsen er noe industrien selv har tro på, fordi avgjørelsen er basert på faglig involvering – noe som også vil veie tungt når søknaden vår hos Innovasjon Norge nå skal behandles, sier Berger til vnr.no.

Godkjent av fagfolk

Forskningsrådets DEMO2000-midler skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel. Midlene skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsning på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte.

– Dette tilskuddet er usannsynlig viktig. Vi er nå inne i en fase hvor ting koster mer: vi trenger utstyr, stål skal kuttes og kretskort skal designes… Kostnadene er store og vi håper virkelig på tommelen opp fra Innovasjon Norge også. Da vil vi kunne fortsette arbeidet uten opphold, sier Berger.

Utprøving i norske brønner neste år

CoreAll fikk midler fra Sparebanken Vest – VNR-fondet til konseptstudiet i 2012, og etablererstipend fra Innovasjon Norge. Utvikling av en patentert prototype er i full gang og Berger anslår at den vil være klar til testing om 12 – 14 måneder.

Tungvektere som Lundin og Bayerngas er viktige samarbeidspartnere og har forpliktet seg til å stille sine brønner til disposjon for uttesting.

– Vi ønsker å knytte til oss to oljeselskaper til, som vil være med på dette, sier Berger optimistisk.

Les også: Se hvordan oppfinnelsen virker

Fakta

  • Man vil kunne spare 1-5 dager per letebrønn med Core All Intelligent Coring System, som gjør det mulig å bore og kjerne med samme utstyr – avhengig av reservoarets dybde og antall kjerner som skal hentes ut
  • Intelligent Coring System gjør det mulig å kapsle inn kjernen før du tar den opp, og hindrer at fluider blir borte på vei opp fra havbunnen, noe som gir geologene et bedre analysegrunnlag og dermed riktigere informasjon om reservoaret
  • I motsetning til med dagens teknologi inkluderer systemet også målinger underveis i kjerneprosessen

 

Les også

Meny