Fjell kommune og CCB samkjører innsatsen om ny godshavn

edit today

Byrådet i Bergen vil gå inn for Hordnesskogen som godsterminal.

Arbeiderpartiet i Bergen skal avgjøre dette på representantskapsmøte i morgen, 10. mai. Men hvor skal havnen ligge?

Nå ønsker Fjell-ordfører Marianne S. Bjorøy, varaordfører Tom Georg Indrevik og Kurt R. Andreassen, administrerende direktør ved Coast Center Base AS (CCB), å rette søkelyset mot Ågotnes som en potensiell ny storhavn.

Her er det allerede regulert og utbygd et industri og havneareal med daglig skipstrafikk, som er tilrettelagt for fremtid utvidelse. Området har i dag  7000 kvadratmeter med industri og havneareal, samt 1000 meter med kai og roro rampe.

− Ågotnes ligger strategisk godt plassert i forhold til det å kunne betjene en havn. De har gode fasiliteter, slik at man ikke trenger å bygge noe nytt, sier ordføreren.

I denne videoen presenterer CCB Nye Bergen Havn  (ekstern lenke)

SAMARBEIDER: Ordfører Marianne S. Bjorøy, Kurt R. Andreassen, adm. dir., Coast Center Base AS, og varaordfører Tom Georg Indrevik ledet pressekonferansen.

SAMARBEIDER: Ordfører Marianne S. Bjorøy, Kurt R. Andreassen, adm. dir., Coast Center Base AS, og varaordfører Tom Georg Indrevik ledet pressekonferansen.

Rimeligere og mest miljøvennlig

Nå har det offentlige og private gått sammen et forslag, som de mener er en unik mulighet til å frigjøre areal i sentrum.

− Vi vil peke på en løsning som vi mener har kommet i skyggen for Bergen kommune. Dette er det mest miljøvennlige og billigste alternativet, påpeker varaordfører Tom Georg Indrevik til Vest Næringsråd.

Et tidligere forslag har vært å legge den nye godshavnen ved Flesland, noe beboerne har reagert sterkt på. De mener den nye godshavnen bare vil ødelegge for naturen.

− I stedet for å ødelegge et nytt området, hvorfor ikke bruke Ågotnes? Området ligger allerede der og er tilgjengelig. Det er det mest miljøvennlige alternativet, sier Indrevik.

Ifølge Andreassen i CCB vil det koste rundt 100 millioner for å perfeksjonisere tilretteleggingen av en ny godshavn på Ågotnes.

− Det er snakk om små summer i forhold til det som er lagt ned i investeringskostnadene, påpeker Andreassen.

Ordfører Marianne Bjorøy (Ap) og varaordfører Tom Georg Indrevik (H) åpnet frokostmøtet.

Ordfører Marianne Bjorøy (Ap) og varaordfører Tom Georg Indrevik (H) .

− Positivt for næringslivet

− Er dette en løsning som Fjell kommune opplever som positivt for næringslivet? 

− Vi er avhengige av aktivitet og alt som kan skape aktivitet. Vi tror dette vil være positivt for næringslivet, forteller varaordføreren.

Selv om det fortsatt er en stund til Sotrasambandet er på plass, er han ikke bekymret for trafikken den ny storhavn vil medføre.

− Så får vi heller leve med litt tyngre trafikk i en periode. Vi kan finne ordninger med transportørene, forklarer Indrevik og viser til det som har blitt gjort i Risavika i Stavanger, hvor det er kollektivfelt og tungtrafikksfelt.

Les også

Meny