Først CCB-etablering, så Statoil-avtale

edit today

Ramirent AS og Statoil ASA har signert en landsomfattende rammeavtale på levering av. Kontrakten har en varighet på 4 + 2 år, melder Offshore.no.

– Kontrakten er en viktig milepæl for Ramirents strategi og satsing innenfor Olje & Gass næringen, og gir et betydelig bidrag til Ramirent sin vekststrategi i Norge, uttaler administrerende direktør i Ramirent, Øyvind Emblem.

29. april åpnet Ramirent en nytt kontor på Coast Center Base på Sotra nettopp for å henvende seg til leverandører og underleverandører til offshore og rig service prosjekter. Med denne etableringen kan Ramirent skreddersy løsninger til servicebedrifter som leverer til oljeindustrien.

– Avtalen med Statoil er en ytterligere bekreftelse på at vi lykkes i vår nye satsing. Vi er meget fornøyde med den tilliten som Statoil viser oss gjennom å velge en landsomfattende leverandør som Ramirent, sier Emblem til nettavisen.

Avtalen innebærer blant annet at Ramirents lifter vil bli brukte i ulike vedlikeholdsprosjekter på Statoils anlegg. Liftene brukes til å få tilgang til alle deler av anleggene i forbindelse med årlig revisjonsstans. Stansen kan vare opptil 8-10 uker.

Les også

Meny