Sigmund Kvernes (til høyre) er nå tilbake som daglig leder i Gode Sirklar. Her står han sammen med Per Aarsand, daglig leder i VNR.

Gode Sirklar satser på havnæringene og omstillinger

edit today

Mye har skjedd i Gode Sirklar den siste tiden. Sigmund Kvernes er nå tilbake som daglig leder i et 40 prosent engasjement.

– Vi har vært gjennom en prosess både med styret og eierne av selskapet, og vi har laget en ny strategi og handlingsplan for 2017, opplyser Kvernes til VNR.

Det er kommune Sund, Fjell og Øygarden som eier og legger rammene for Gode Sirklar, mens SINTEF har ansvar for utvikling og drift av selskapet.

– Gode Sirklar vil være en prosjektorganisasjon og vi vil være enda mer tilpasset de prosjektene vi prioriterer å utvikle og drive. Noen av prosjektene vil være langvarige, sier Kvernes.

Omstilling i fokus

Fremover vil Gode Sirklar ha enda større fokus på rendyrkede prosjekter. Hovedfokuset er kompetansedrevet næringsutvikling i Sund, Fjell og Øygarden.

– Gode Sirklar skal dekke kunnskaps og forskningsbehov i næring- og samfunnsliv i region vest. Vi vil ha en enda mer spisset rolle enn før, og vil få i gang aktiviteter og prosjekter som tilfører kompetanse. Vi skal bruke de midlene og ressursene som kommunen tilfører selskapet for å få i gang større satsinger og forskningsprosjekt, forklarer Kvernes.

Førsteprioritet er næringsutvikling som står for vesentlig verdiskaping i våre tre kommuner, samt næringene som er viktige for regionen.

– I disse tider er det særlig viktig å jobbe med omstilling fordi det er mange bedrifter som har fått utfordringer med endringene i olje- og gassbransjen. Det er viktig å jobbe med omstilling for å bli flinkere og mer kostnadseffektiv, for å vinne nye markeder og vokse seg større, sier Kvernes.

Næringer i havområdet

Konkrete satsinger for Gode Sirklar vil være næringer i havområdet.

– Arbeidet vil i større grad være rettet mot sjømat, oppdrett og fiskeri, som vår region er sterk på. Vi er interessert i å bidra til de næringene som er opptatt av transport knyttet til havn og sjøveien og næringer som tar utgangspunkt i ressursene i havet, opplyser Kvernes.

Gode Sirklar vil også bidra til at det blir mer behovsrettet utdanning i forhold til hva særlig næringene innen havområdet har behov for i framtiden.

– Hele skoleløpet vil bli mer koblet til næringslivet, for å kunne rekruttere flinke folk, både folk med fagutdanning og høyere utdanning, forteller Kvernes.

Prioriterer SMB-bedrifter

Kvernes påpeker at Gode Sirklar ikke forlater olje, gass og subsea-næringen, men at de ser at det kreves mer for å være en aktør i subsea-sektoren enn før.

– Vi har mange små og mellomstore bedrifter (SMB-bedrifter), som blir stilt større krav og som trenger omstilling, innovasjon og forskning. Vi skal jobbe videre med et omstillingsprogram med konkrete tiltak for enkeltbedrifter og grupper i regionen for å gjøre dem mer konkurransedyktig, sier Kvernes.

SOTRA INDUSTRIAL GROUP (SIG): Deltagerne i SIG representerer en omfattende industriell fagkompetanse og kan sammen tilby en solid produksjonskapasitet. Fra venstre: Asbjørn Grini (Bergen Group Services), Christian Lokøy (SSP), Lene Patrickson (Ågotnes Sveis), Bjørn-Cato Kaspersen (TESS), Torbjørn Lie (LieOverflate), Rune Blytt (Solid Vedlikehold), Eirik Sørensen (PSW – Power and Automation), Lars Erik Skutle (Mento Service) og Vidar Børtveit (Bergen Rustrfri Industri AS)

SOTRA INDUSTRIAL GROUP (SIG): Deltagerne i SIG representerer en omfattende industriell fagkompetanse og kan sammen tilby en solid produksjonskapasitet.

Sotra Industrial Group (SIG) er et eksempel på dette. I høst ble Gode Sirklar tildelt 600 000 kroner for å jobbe med utviklingsplaner og utviklingstiltak for 12 bedrifter i SIG.

Gode Sirklar vil jobbe enda tettere med GCE Subsea og er i dialog med NCE Seafood, for å gjøre dem til en større ressurs enn hva de er i dag.

Gode Sirklar ønsker også realisere kompetansepunktet som står i Intensjonsavtalen til Nye Øygarden kommune.

– Vi vil utvikle utdanningstilbud i tråd med behovet til det lokale næringslivet og få i gang prosjekter for å utvikle et enda bedre utdanningstilbud, særlig i samarbeid med Høgskolen i Bergen, Sotra Videregående skole og Universitetet i Bergen på vegne av kommunene, sier Kvernes.

Vil gjøre Gründerparken Vest til en suksess

Gode Sirklar vil også være med å bidra slik at Gründerparken Vest blir en suksess.

– Vi vil tilføre kunnskap og kompetanse og samarbeide tett med VNR, som vil drifte dette senteret, forteller Kvernes.

Planen er at Gode Sirklar vil ha tilhold i Gründerparken, men når det vil skje er ikke bestemt.

– Vi ønsker å være i et kompetansemiljø for utvikling og det blir veldig spennende å se hva vi kan få til. Vi er opptatt over å være tett på virksomhetene vi skal jobbe sammen med, og vil være der så ofte som ressursene tillater det, sier Kvernes.

Planlegger topplederkonferanse

Av konkrete arbeidsoppgaver i 2017, trekker Kvernes frem en topplederkonferanse som vil være i april.

– Temaet vil være næringer i havrommet. Dette vil være et arbeidsmøte med rundt 100 personlig inviterte deltakere, en stor konferanse som vi håper vil munne ut i konkrete prosjekter, forteller Kvernes.

Et av utdanningsprosjektene til Gode Sirklar er å videreutvikle og gi etter- og videreutdanning til alle som er i omstilling eller som har mistet jobbene sine.

– Dette ser vi som et varig, permanent tilbud. Omstillingen vil ikke slutte og er nødvendig for å kunne klare seg fremover. Samtidig ser vi at utdanning på området subsea har endret seg, forklarer Kvernes.

Hvem er i Gode Sirklar?

Her er nøkkelpersonene i Gode Sirklar:

Sigmund Kvernes (daglig leder)

Styret:
Tom Georg Indrevik (styreleder)
Atle Dåvøy, varaordfører i Øygarden kommune
Robert Kaupang Sæle fra kommunestyret i Sund
Tove Ormevik, BP (styreleder i GCE Subsea)
Kristin Helle-Valle (Litteraturhuset i Bergen)
Sverre Konrad Nilsen (SINTEF)

Ellers engasjeres personer både på kort og lengre sikt direkte knyttet til roller og oppgaver i prosjekt, både i planlegging og i gjennomføring.

Les også

Meny