Åge Landro, AGR. Foto: VNR.no

Han har funnet løsningen

edit today

På kontoret i toppen av Straume Teknologisenter sitter Åge Landro fremfor datamaskinen og tenker ut strategier for AGRs videre vekst. Nettopp data og utvikling av software er blitt et stort satsingsområde for AGR, som i høst opprettet en egen divisjon for salg og utvikling av IT-baserte løsninger. Med ny teknologi fra AGR Group kan bedriftene klare seg med færre ingeniører og redusere kostnadene. Det sier konsernsjef Åge Landro.

God planlegging – godt resultat

Blant annet har AGR utviklet et material- og logistikkstyringsprogram. – Vi startet med å utvikle programmer til eget bruk, med stor suksess. Nå tilbyr vi programmene til oljeselskapene også, som vil kunne spare inntil fire prosent av kostnadene per letebrønn, sier Landro. AGR har også utviklet en erfaringsdatabase med data fra alle offentlig tilgjengelige data fra leteboring i norsk sektor fra 2011 og bakover. – Vi har selv brukt databasen siden nyttår, og kan bedre velge ut det utstyret som vil være mest effektivt i hver enkelt brønn og minimere risiko under selve operasjonen. Et godt resultat er avhengig av god planlegging, og dette er virkelig et nyttig planleggingsverktøy, sier Landro.

Vil ut i verden

Smartere teknologi og mer effektive arbeidsprosesser vil avhjelpe mangelen på ingeniører og kutte kostnader, mener AGR. Selskapet jobber nå med å bygge opp en salgsstyrke globalt for å spre sine programvarer, og er etablert i Midtøsten, Australia og USA. – Det er stor kamp om kompetansen og mange bedrifter har egentlig ikke tid til å lære opp nye folk. Dette handler om å få mer ut av de ressursene man har, sier Landro og legger til at det foreløpig er få aktører som har hatt fokus på akkurat dette. – Det finnes mange programvareselskaper, men ikke så mange som har den nødvendige kunnskapen innenfor vårt fagfelt, påpeker han.  

Fakta

  • Åge Landro har jobbet i AGR siden 2004 og har siden 2006 utviklet AGR Field Operations til det suksessrike selskapet som ble kjøpt opp av Oceaneering for nær 1,4 milliarder kroner i 2012
  • I kjølvannet av salget sa Landro opp stillingen sin, men allerede etter noen måneder var han tilbake i AGR-ledelsen. Nå pendler han mellom Sotra, Oslo og Aberdeen
  • AGR har siden mai sikret seg ti nye kontrakter, deriblant en lang borekampanje i Middelhavet og Nord-Afrika. I september la de frem strålende resultater for andre kvartal og første halvår
  • For inneværende år ser det ut som AGR vil være involvert i styringen av 18 prosent av alle letebrønner som skal bores på norsk sokkel. I tillegg til dette vil de også bore et større antall produksjonsbrønner, ifølge Offshore.no

Les også

Meny